Nr 53 (2019)

Studia i rozprawy

Magdalena Piorunek
7-25
Stadialność rozwoju zawodowego człowieka. Odniesienia empiryczne
PDF
Emilia Grzesiak
27-39
Społeczne konstruowanie rytuałów i symboli akademickich
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.2
PDF
Grzegorz Michalski
41-57
O potrzebie kształcenia technicznego w odbudowie niepodległej Polski w przekazie „Przeglądu Technicznego” z lat 1914-1918
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.3
PDF
Barbara Jankowiak, Agata Matysiak-Błaszczyk
59-73
Ryzyko i ochrona w środowisku rówieśniczym. Czyli o znaczeniu relacji koleżeńskich w życiu nastolatków
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.4
PDF
Iwonna Michalska
75-87
W oczekiwaniu na niepodległość. Stanowisko lubelskiej „Szkoły Polskiej” (1916-1918) wobec edukacji narodowej
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.5
Marek Walancik
89-102
„Ucieczki” młodzieży w „Nowe Światy”
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.6
PDF
Łukasz Albański
103-115
Bielszy odcień inteligencji: o różnicach rasowych i etnicznych w kontekście badań nad inteligencją
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.7
PDF
Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech , Izabela Skórzyńska
117-142
Niegodne miejsca w historii? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet naukowców w świetle narracji historycznej w podręcznikach do szkół średnich i gimnazjów
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.8
PDF (English)
Jarosław Bąbka
143-159
Edukacja we współpracy w perspektywie na nowo odczytywanych założeń teoretycznych oraz wyzwań społecznych
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.9
PDF
Magdalena Barańska, Konrad Nowak-Kluczyński
161-185
Epizodysta naukowy – o pracy nauczyciela akademickiego. Między dydaktyką a nauką
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.10
PDF
Monika Christoph , Ewa Krause
187-208
Kariera zawodowa kobiet we współczesnych organizacjach
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.11
PDF
Katarzyna Pawełek
209-240
Zachowania ryzykowne młodych ludzi – wybrane problemy i wyzwania
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.12
PDF
Janusz Miąso
241-253
„Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13
PDF
Beata Pawłowska
255-274
Duma w procesie edukacji. Interakcyjna analiza przyczyn i konsekwencji pojawiania się dumy u nauczycieli i uczniów
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.14
PDF
Grażyna Teusz
275-284
Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.15
PDF
Hanna Karaszewska , Joanna Rajewska de Mezer , Ewelina Silecka-Marek
285-299
Rosnąca rola mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.16
PDF (English)
Beata Kosmalska
301-320
Edukacja medialna w rodzinie
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.17
PDF
Anna Naplocha
321-340
Nie taki wilk straszny… O edukacji ekologicznej w kontekście bajki Wilk Ambaras Tomasza Samojlika i jej wpływie na kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży względem wilków
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.18
PDF
Joanna Rajewska de Mezer
341-360
Edukacja akademicka przyszłych pracowników socjalnych w zakresie zagadnień prawnych i jej znaczenie dla projektowania efektywnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.19
PDF
Anna Wojewoda
361-372
Od idei do realizacji – Ogrody dziecięce im. W.E. Raua w Warszawie 1899-1901
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.20
PDF
Karol Motyl
373-391
Kategoria czasu w badaniach pedagogicznych (z koncepcją analizy transakcyjnej w tle)
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.21
PDF
Fani Alezra Fani
393-405
Inicjatywy edukacyjne jako sposób zatrudnienia nauczyciela przedszkolnego i wzmocnienie jego wizerunku
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.22
PDF (English)
Juliusz Iwanicki
407-421
Nieobecność religioznawstwa w polskiej edukacji szkolnej
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.23
PDF
Anna Strojna-Krzystanek
423-436
Kobiety na Politechnice Lwowskiej
https://doi.org/10.14746/se.2019.53.24
PDF

Z życia naukowego

. .
443-449
Z życia naukowego