Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji

Main Article Content

Grażyna Teusz

Abstrakt

The aim of the article is to present the meaning and essence of the “hermeneutical experience” in the H.-G. Gadamer’s perspective for the theory and educational practice. The topics address the relationship between pedagogy and philosophy, the presence of philosophical ideas in the reflection on upbringing and the practice of upbringing.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teusz , G. (2019). Znaczenie „doświadczenia hermeneutycznego” w ujęciu H.-G. Gadamera dla edukacji. Studia Edukacyjne, (53), 275-284. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.15
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

  Arystoteles, Metafizyka, przekł. K. Leśniak, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.
  Bürmann J., Gestaltpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung. Theoretische Grundlagen und
  praktische Ansätze eines persönlichen bedeutsamen Lernens, Bad Heilbrunn/OBB, Klinhardt 1992.

  Dehnel P., Gutowski P. (red.), Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe
  Dolnośląskiej Szkoły Wyższej TWP, Wrocław 2005.
  Folkierska A., Jaka filozofia, jaka pedagogika? [w:] Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red.
  P. Dehnel, P. Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
  TWP, Wrocław 2005.
  Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Inter Esse, Kraków 1993.
  Lewowicki T., Filozofia i pedagogika – tradycja i współczesność związków inspirujących teorię
  i praktykę edukacyjną, Colloquia Communia, 2003, 2.