„Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego
PDF

Słowa kluczowe

social capital
new media
media pedagogy

Jak cytować

Miąso , J. (2019). „Wielki wstrząs” – nowe media a kapitał społeczny – pomnażanie czy drenaż? Konieczność wzmacniania merytorycznej i personalistycznej edukacji medialnej dla budowania kapitału społecznego . Studia Edukacyjne, (53), 241–253. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13

Abstrakt

Many eminent experts emphasize the unprecedented scale of current social transformations, which is why such terms as „Great shock” – Fukuyama, „Future shock” – Toffler, „Endangered humanity, anthropological regression” – Szmyd appear. Zbyszko Melosik emphasizes the huge scale of culture transformation, in virtually every dimension of individual and social life. The dynamics of change, however, is primarily new media, which Marshall McLuhan made the force that makes nothing remain unchanged. At the same time, however, man remains a being in great need of genuine closeness, warmth, kindness, all good things and what we call social capital. That is why, however, care for social capital is so important in the climate of great shock, mediation and a huge scale of transformation. Personalist media pedagogy is a concern for man – a person in the space of new media, so that the media can multiply the priceless real social capital.

https://doi.org/10.14746/se.2019.53.13
PDF

Bibliografia

Bartnik Cz.S., Personalizm, Wydawnictwo „O.K” Tomasz Wiater, Lublin 2000.
Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2010.
Fukuyama F., Zaufanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Fukuyama F., Wielki wstrząs, Bertelsmann Media, Warszawa 2000.
Gergen K., Nasycone Ja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Lister M., Dovey J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media, Wydawnictwo UJ, Kraków
2009.
Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2006.
Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
2013.
Postman N., Technopol, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 1995.
Rynio A., Wychowanie do odpowiedzialności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.
Small G., Vorgan G., iMózg, Wydawnictwo Vesper, Poznań 2011.
Spitzer M., Cyberchoroby, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2016.
Szmyd J., Zagrożone człowieczeństwo, Thesaurus Silesiae, Katowice 2015.