Od idei do realizacji – Ogrody dziecięce im. W.E. Raua w Warszawie 1899-1901

Main Article Content

Anna Wojewoda

Abstrakt

In the 19th and 20th centuries the idea of collective games in the open was very popular. The idea of developing physical activity of children was also accepted in the Kingdom of Poland. Drawing inspiration from Germany, Sweden, Belgium and France and inspired by Henryk Jordan Gardens in Krakow, representatives of the Warsaw Hygiene Society decided to set up similar gardens in Warsaw. After the enthusiastic opening of the garden in 1899, they quickly had to interrupt the fun to includ this type of activity in the Society. At that time, being unable to formally conduct collective games, members of the organizing committee were delegated abroad to seek inspiration and organizational and methodical solutions. W.E. Raue Children’s gardens re-started their activity in 1901, after obtaining the consent of the Ministry of the Interior.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojewoda , A. (2019). Od idei do realizacji – Ogrody dziecięce im. W.E. Raua w Warszawie 1899-1901. Studia Edukacyjne, (53), 361-372. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.20
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

  Źródła
  „Biesiada Literacka” 1902, nr 33.
  „Kurier Warszawski” 1899, nr 99.
  „Kurier Warszawski”, dodatek poranny 1899, nr 99.
  „Kurier Warszawski” 1899, nr 173.
  „Ogrodnik Polski” 1901, nr 16.
  „Życie i sztuka. Pismo dodatkowe, ilustrowane” 1901, nr 40.
  Instrukcja Szczegółowa Warszawskiego Towarzystwa Hygienicznego obejmująca Ogrody
  Dziecięce im. W.E. Raua, Warszawa 1905.
  Kozłowski W.R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 4,
  s. 57-59.
  Kozłowski W.R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 2, „Przegląd Pedagogiczny” 1897,
  nr 8.
  Kozłowski W.R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 3: Stan sprawy zagranicą, „Przegląd
  Pedagogiczny” 1897, nr 12, s. 208-211.
  Kozłowski W.R., Zabawy dziecięce na placach miejskich, cz. 4: Stan sprawy u nas i wnioski ogólne, „Przegląd Pedagogiczny” 1897, nr 18, s. 301-302.

  Kuczalska H., Ogrody dla dzieci, „Kurier Warszawski” 1901, nr 211.
  Moszczeńska I., Ogrody im. W. E. Rau’a w Warszawie, „Przegląd Pedagogiczny” 1901, nr 16,
  s. 204-206.
  Muklanowicz J., Powstanie i stopniowy rozwój Ogrodów im. W. E. Rau’a w Warszawie, Warszawa 1907.
  Polak J., Sprawozdanie z posiedzeń wydziału higieny wychowawczej Towarzystwa Hygenicznego
  w Warszawie, „Przegląd Pedagogiczny” 1899, nr 11, s. 103-104.
  Rottermund S.W., Program i rozwój działalności ogrodów im. W. E. Rau’a oraz ich rola w sprawie
  postępu kultury fizycznej w Warszawie i w kraju, Warszawa 1917.
  Szycówna A., Z psychologii zabawy: upodobania dzieci bawiących się w ogrodach W. E. Raua,
  „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 13, s. 157-159.
  Opracowania
  Bednarz-Grzybek R., Hajkowska M., Świadomość opiekuńczo-wychowawcza społeczeństwa
  Królestwa Polskiego przełomu XIX i XX wieku na łamach wybranych czasopism warszawskich, Rocznik Pedagogiczny, 2012, 2.
  Bołdyrew A., Reformatorskie koncepcje działań oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych wobec
  dzieci zaniedbanych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku na tle rozwiązań
  europejskich, Biuletyn Historii Wychowania, 2015, 33.
  Gołąb M., Place zabaw: źródła, ewolucja, działanie, Warszawa 2014
  Kamiński A., Henryk Jordan – twórca nowoczesnego wychowania fizycznego w Polsce, Warszawa 1946.
  Kimic K., Potrzeby społeczne jako jedna z przyczyn tworzenia parków publicznych w XIX wieku,
  [w:] Przyroda i miasto, t. 3, red. J. Rylke, Warszawa 2000.
  Kimic K., Wartości parków publicznych XIX wieku, [w:] Przyroda i miasto, t. 6, red. J. Rylke,
  Warszawa 2004.
  Kimic K., Idea wychowania fizycznego oraz poprawy zdrowia dzieci realizowana w warszawskich
  Ogrodach im. W. E. Raua w I połowie XX wieku, [w:] Dziecko w kulturze europejskiej, red.
  K. Bogacka, Warszawa 2016.
  Rutkowski S., Ogrody miejskie wobec potrzeb wychowania fizycznego, Warszawa 1917.
  Wroczyński R., Henryk Jordan – propagator gier i zabaw ruchowych, Warszawa 1975.