Kobiety na Politechnice Lwowskiej

Main Article Content

Anna Strojna-Krzystanek

Abstrakt

The author of the article wants to picture the education opportunities for females in the 19th and 20th centuries at higher education institutions. The article brings forward the characters of women associated before World War II with the oldest technical university in Poland, the Lviv Polytechnic, detailing their contribution to the development of Polish science.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Strojna-Krzystanek, A. (2019). Kobiety na Politechnice Lwowskiej. Studia Edukacyjne, (53), 423-436. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.24
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Beszterda M.M., Stryjeńska. Diabli nadali: Lambda alboskrzydła pod łózkiem: recenzje, http://ksiazki.onet.pl/recenzje/stryjenska-diabli-nadali-angelika-kuzniak-recenzja/scf3ff[dostęp: 19.07.2017].
 2. Brzozowski S.M., Tadeusz Obmiński, http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/tadeusz--obminski [dostęp:16.08.2017].
 3. Buda J., Materiały Seweryna i Heleny Krzemieniewskich (1871-1945; 1978-1966) (III-174), http://www.petea.home.pl/apan/files/user_files2/biuletyn51.pdf, [dostęp: 16.08.2017].
 4. Bunio P. i in., Idealistki, siłaczki, reformatorki: kobiety w nauce polskiej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2007.
 5. Dominiczak A., Edukacja kobiet, http://www.cpk.org.pl/plik,66,edukacja-kobiet-pdf.pdf, [dostęp: 19.07.2017].
 6. Dorabialska A., Kisielow W., Stanisław Pilat i Ewa Neyman-Pilatowa, http://archiwa.pilsudski.org/dokument.php?nonav=0&nrar=701&nrzesp=74&sygn=3&handle=701.180/2430, [dostęp: 16.08.2017].
 7. Historia Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i jego zbiorów, http://www.muzmin.ing.uni.wroc.pl/teksty.php?plik=muzeum.php, [dostęp: 20.07.2017].
 8. Iwaszkiewicz-Dobrzańska E., Wspomnienia Elżbiety Iwaszkiewicz-Dobrzańskiej, http://www.gce.gliwice.pl/jubileusz/wspomnienia2.html, [dostęp: 16.08.2017].
 9. Kamieński M., Janina Syniewska (1893-1951), http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/22_4_522_523.pdf, [dostęp: 16.08.2017].
 10. Klimas K., In memory dr Maria Witkiewiczowa, http://gs.ing.pan.pl/35_PDF/GS35_69-70_Witk.pdf, [dostęp: 20.07.2017].
 11. Kobieta i kultura: kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym pańskie polskim, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 1996.
 12. Kołodziejczyk A., Czy kobiety są dyskryminowane w nauce? A w innych dziedzinach?, http://pg.edu.pl/documents/1152961/1184550/calosc.pdf, [dostęp: 19.07.2017].
 13. Kroh J., Wspomnienie o profesor Alicji Dorabialskiej, Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej, 2002, 1.
 14. Kumaniecki W.K., Zbiór najważniejszych przepisów uniwersyteckich, [s.n.], Kraków 1913.
 15. Mierzecki R., Przemysł naftowy w Polsce w XIX i XX wieku, http://docplayer.pl/6704159-Przemysl-naftowy-w-polsce-w-xix-i-xx-wieku.html, [dostęp: 16.08.2017].
 16. Młochowski J., Wspomnienie o profesor Zofii Skrowaczewskiej, Wiadomości Chemiczne, 1996, 50.
 17. Murawski K., Gdańskie Miniatury – Kobiety nauki, http://gdanskieminiatury.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2015/04/Kobiety_nauki_kolor.pdf , [dostęp: 16.08.2017].
 18. Perkowska U., Kobiety w Uniwersytecie Jagiellońskim, https://forumakademickie.pl/fa-archiwum/archiwum/99/7-8/artykuly/kobiety_na_uj.htm , [dostęp: 20.07.2017].
 19. Piłatowicz J., Politechnika Lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r-1991-t36-n1-s25-70/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1991-t36-n1-s25-70.pdf, [dostęp: 20.07.2017].
 20. Połowiński S., Prof. dr inż. Eligia Turska (1909-1996), Zeszyty Historyczne Politechniki Łódzkiej, 2007, 5.
 21. Popławski Z., Wykaz pracowników naukowych Politechniki Lwowskiej w latach 1844-1945, Politechnika Krakowska, Kraków 1994.
 22. Program Szkoły Politechnicznej we Lwowie na rok naukowy 1920/21, http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/docmetadata?id=117, [dostęp: 20.07.2017].
 23. Rozynek J., Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego 1948-1992, http://uni.wroc.pl/o-nas/nagrody-i-wyr%C3%B3%C5%BCnienia/doktorzy-honoris-causa/bogus%C5%82awa-je%C5%BCowska-trzebiatowska [dostęp: 20.07.2017].
 24. Smywińska A., W poszukiwaniu prababek – o pierwszych filozofkach z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1897-1939) http://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2013/6/45scrd/09-
 25. Smywinska-w-poszukiwaniu-prababek.pdf, [dostęp: 20.07.2017].
 26. Suchmiel J., Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach w Krakowie i Lwowie do roku 1939, http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2868/Pedagogika_13_115.pdf, [dostęp: 20.09.2017].
 27. Szkolnictwo i oświata w Galicji 1772–1918, red. nauk. Julian Dybiec i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
 28. Śmiśniewicz W., Produkcja materiałów wybuchowych w wytwórniach Armii Krajowej w Warszawie w latach 1940-1944, Rocznik Warszawski, 2006, 34.
 29. Terlecki R., Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
 30. Walczak K., Prof. dr inż. Czesława Troszkiewicz (1902-1985), http://www.chemia.polsl.pl/stowarzyszenie/index.php/profesorowie/86-wydzial/profesorowie/122-prof-dr-inz--czeslawa-troszkiewicz, [dostęp: 20.07.2017].
 31. Zajączkowski W., C. k. Szkoła politechniczna we Lwowie, nakł. Szkoły Politechnicznej, Lwów1889.
 32. Zamojska D., Akademicy i urzędnicy: kształtowanie ustroju państwowych szkół wyższych w Polsce 1915-1920, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2009.