Kompetencyjny rollercoaster – rodzina, edukacja, praca i (nie)relacyjny wymiar tych przestrzeni
PDF

Słowa kluczowe

family
school
university
employer
change

Jak cytować

Wawrzonek , A. . . . (2019). Kompetencyjny rollercoaster – rodzina, edukacja, praca i (nie)relacyjny wymiar tych przestrzeni. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.6

Abstrakt

The main goal of the article is to indicate a significant issue of the shift of roles, competencies and functions we currently notice in various life areas as well as to stimulate reflection on reversing or at least redefining missions of institutions which prepare, or should prepare, for these roles. The insights I want to share are the result of literature studies as well as teaching experiences gained from the academic and school environment. I treat the title competency roller coaster as a metaphor for changes I observe being part of the world of science, education and work.

https://doi.org/10.14746/se.2019.54.6
PDF

Bibliografia

Acuff J., Zawodowo od nowa, Wydawnictwo samo sedno, Warszawa 2016.

Alvarez C., Prawa naturalne dziecka. Rewolucja w edukacji dla rodziców i pedagogów, Wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa 2017.

Boni M., Zakończenie – rekomendacje [w:] Raport Młodzi 2018, Warszawa 2019 na: http://mlodzi2018.pl/files/raport14.pdf.

Chrupała-Pniak M., Chudzicka-Czupała A., Poza ciemną stroną, czyli jak odkryć i rozumieć trudne sytuacje w pracy ze studentami, [w:] Uczyć z pasją: wskazówki dla nauczycieli akademickich, red. B. Kożusznik, J. Polak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Espinoza Ch., Milenialsi w pracy. 7 umiejętności, którzy powinni posiąść dwudziestokilkulatkowie, by móc pokonywać bariery w życiu i w pracy, Warszawa 2016.

Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2011.

Herbst M., Reformowanie edukacji [w:] Młodzi 2018, Warszawa 2019, na: http://mlodzi2018.pl/files/raport14.pdf

Honneth, A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.

Honore C., Pod presją. Dajmy dzieciom święty spokój, Wydawnictwo Drzewo Babel, Warszawa 2008.

Jadczak A., Prognozy dla rynku pracy w 2030 roku, https://itwiz.pl/prognozy-dla-rynku-pracy-2030-roku/Jakość procesów rekrutacji – raport na: https://www.aplikuj.pl/userfiles/_CMS_/jakosc-procesow-rekrutacji-%E2%80%93-raport-aplikuj.pl.pdf

Jurczyk-Romanowska E., Piwowarczyk M. (red.), Wychowanie w rodzinie tom XIII I/2016, Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016

Juul J., Zamiast wychowania. O sile relacji z dzieckiem, Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2016.

Lahey J., Nauczka, czyli jak przekuć porażkę w sukces. Wychowawcze pułapki i sekrety, Buchmann, Warszawa 2016.

Leading the social enterprise: Reinvent with a human focus, https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf

Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010.

Opozda D., Stałość i zmienność stylu wychowania w rodzinie w teorii i praktyce edukacyjnej, [w:] Współczesna rodzina w kontekstach społecznych i kulturowych, Wychowanie w rodzinie, t. XIII, red. E. Jurczyk-Romanowska, M. Piwowarczyk, Wrocław 2016.

Prognozy dla rynku pracy 2030 na: https://itwiz.pl/prognozy-dla-rynku-pracy-2030-roku/Raport HC Trends 2019, na: https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/5136_HC-Trends-2019/DI_HC-Trends-2019.pdf

Raport Młodzi 2018, Warszawa 2019, na: http://mlodzi2018.pl/files/raport14.pdf

Sławek T., Antygona w świecie korporacji. Rozważania o uniwersytecie i czasach obecnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Solarczyk-Ambrozik E., Transformacja pracy i zatrudnienia a kariera zawodowa. Perspektywa jednostkowa i organizacyjna, [w:] Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca, red. E. Solarczyk-Ambrozik, M. Barańska M., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, red. A. Cybal-Michaska, M. Orłowska, W. Segiet, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2018.

Ślusarczyk A., Helikopterowi rodzice to już przeszłość. Nadchodzą rodzice kosiarki. Poznaj nowy trend w rodzicielstwie, https://www.babyboom.pl/uczen/wychowanie/helikopterowi-rodzice-to-juz-przeszlosc-nadchodza-rodzice-kosiarki-poznaj-kolejny-trend-w-rodzicielstwie

Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca, red. E. Solarczyk-Ambrozik, M. Barańska M., Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Uczyć z pasją: wskazówki dla nauczycieli akademickich, red. B. Kożusznik, J. Polak, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014 .

Wawrzonek A., Młodzi dorośli i obszary ich (nie)kompetencji, [w:] Społeczne i podmiotowe uwarunkowania rozwoju młodzieży, red. A. Cybal-Michaska, M. Orłowska, W. Segiet, Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, Dąbrowa Górnicza 2018.

Wawrzonek, A., Sukces i jego implikacje dla kształtowania tożsamości młodego człowieka, [w:] Uczenie się przez całe życie. Rozwój – kariera – praca, red. E. Solarczyk-Ambrozik, M. Barańska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.