Nr 54 (2019)

Studia i rozprawy

Zbyszko Melosik
7-26
Dyscyplina naukowa i tożsamość naukowca
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.1
PDF
Michał Klichowski
Technicyzacja: „w niewoli władzy i wolności”
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.2
PDF
Sławomir Banaszak, Karolina Domagalska-Nowak, Łukasz P. Ratajczak, Dariusz Skowroński, Katarzyna Waszyńska
Edukacja, społeczeństwo i praca we wzajemnych międzykulturowych związkach. Przypadek Japonii
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.3
PDF
Danuta Kopeć
Rozważania wstępne o paradygmacie relacyjnym w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.4
PDF
Jarema Drozdowicz
Post-edukacja i antyintelektualizm jako zjawiska kulturowe
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.5
PDF
Anna Wawrzonek
Kompetencyjny rollercoaster – rodzina, edukacja, praca i (nie)relacyjny wymiar tych przestrzeni
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.6
PDF
Michał Nowicki
Wartość wychowania w rodzinie luterańskiej w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.7
PDF
Andrzej Pluta
Mądrość żartu alternatywą edukacyjną (na przykładzie „Pedagogiki żarto-bliwej” Janusza Korczaka)
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.8
PDF
Mirosława Ściupider-Młodkowska
Rodzina i miłość w epoce Ja. Wyzwania dla pedagogiki
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.9
PDF
Agnieszka Pawluk-Skrzypek
„Ja i moja szkoła” w kontekście trudności związanych z doświadczaniem dysleksji rozwojowej – refleksja uczniów w wieku dorastania
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.10
Maria Rudnicka
Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.11
PDF
Marta Wiatr
Rodzice w edukacji – między dyskursem instrumentalno-technicznym a krytyczno-emancypacyjnym
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.12
PDF
Karolina Kossakowska, Magdalena Zadworna
Wybrane aspekty dobrostanu psychicznego uczniów na różnych etapach edukacji. Doniesienia wstępne
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.13
PDF
Ewa Kula , Marzena Pękowska
Działania środowisk naukowych na rzecz jakości kształcenia w szkołach wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym, na łamach czasopisma „Szkoły Akademickie”
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.14
PDF
Agnieszka Iwanicka
Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.16
PDF
Dariusz Zając
Etyka zawodowa nauczycieli – między uniwersalizmem a pluralizmem
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.17
PDF
Lukas Starek
Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18
PDF
Granit Bublil
Rodzicielstwo adolescentów z zaburzeniami – nowa ścieżka życia
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.19
PDF
Sondos Ali Salah Abo Ganim
Modernization in Israeli Arab Society – Parent Intervention Prog
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.20
PDF (English)
Justyna Mrozek
Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty
https://doi.org/10.14746/se.2019.54.15
PDF