Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej

Main Article Content

Lukas Starek

Abstrakt

The text focuses on the definition of substitute family care and its basic forms that are applied and used in the Czech Republic. The historical progression of substitute family care is also mentioned to demonstrate that this issue is a part of human society. An integral part of the text is the statistical information. Furthermore, the purpose of the text is to point out the need for experts and professionals who are engaged with this problem and are working with this targeted group. Last but not least is the need for reflection on those changes that had to be made because of the change in attitudes concerning substitute family care.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Starek, L. (2019). Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bubleová V., Benešová L., Hledáme nové rodiče. Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2001, s. 4.
 2. Bubleová V., Vránová L., Vávrová A., Frantíková J., Základní informace o náhradní rodinné péči. Středisko náhradní rodinné péče o. s., Praha 2011.
 3. Dunovský J., Sociální pediatrie vybrané kapitoly. Grada Publishing, Praha 1999.
 4. Matějček Z., Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Portál, Praha 1999.
 5. Matějček Z., Dytrych Z., Děti, rodina a stress, Galén, Praha 1994, s. 166.
 6. Nožířová J., Náhradní rodinná péče, Linde Praha, Praha 2012.
 7. Web sources
 8. Asociace Dítě a Rodina. Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice. [online]. [cit.2019-02-12].
 9. Dostupné z: https://www.ditearodina.cz/images/soubory/pravni-uprava-nahradni-rodinne-pece-v-cr.pdf
 10. Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí Čr. Dávky pěstounské péče. [online]. [cit. 2019-02-12].
 11. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/soc/dpp
 12. Středisko Náhradní Rodinné Péče, Spolek. Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské
 13. péče. [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.nahradnirodina.cz/pestounska-pece
 14. Virtuální Knihovna Náhradní Rodinné Péče. Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu. [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/aktualni-statistiky/pocet-deti-zijicich-mimo-svou-biologickou-rodinu/
 15. Legislative sources
 16. Charter of Fundamental Rights and Freedoms, [In:] Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN1211-1244.
 17. Act No. 89/2012 Coll. Civil Code, [In:] Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN 1805-9589.
 18. Act No. 359/1999 Coll., on the Social-Legal Protection of Children. In: Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN 1801-8688.