Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej
PDF

Słowa kluczowe

legislation
substitute family care
family
special-needs education

Jak cytować

Starek, L. (2019). Rodziny zastępcze w Czechach w kontekście pedagogiki specjalnej. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18

Abstrakt

The text focuses on the definition of substitute family care and its basic forms that are applied and used in the Czech Republic. The historical progression of substitute family care is also mentioned to demonstrate that this issue is a part of human society. An integral part of the text is the statistical information. Furthermore, the purpose of the text is to point out the need for experts and professionals who are engaged with this problem and are working with this targeted group. Last but not least is the need for reflection on those changes that had to be made because of the change in attitudes concerning substitute family care.

https://doi.org/10.14746/se.2019.54.18
PDF

Bibliografia

Bubleová V., Benešová L., Hledáme nové rodiče. Středisko náhradní rodinné péče, Praha 2001, s. 4.

Bubleová V., Vránová L., Vávrová A., Frantíková J., Základní informace o náhradní rodinné péči. Středisko náhradní rodinné péče o. s., Praha 2011.

Dunovský J., Sociální pediatrie vybrané kapitoly. Grada Publishing, Praha 1999.

Matějček Z., Náhradní rodinná péče: průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny, Portál, Praha 1999.

Matějček Z., Dytrych Z., Děti, rodina a stress, Galén, Praha 1994, s. 166.

Nožířová J., Náhradní rodinná péče, Linde Praha, Praha 2012.

Web sources

Asociace Dítě a Rodina. Právní úprava náhradní rodinné péče v České republice. [online]. [cit.2019-02-12].

Dostupné z: https://www.ditearodina.cz/images/soubory/pravni-uprava-nahradni-rodinne-pece-v-cr.pdf

Ministerstvo Práce a Sociálních Věcí Čr. Dávky pěstounské péče. [online]. [cit. 2019-02-12].

Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/soc/dpp

Středisko Náhradní Rodinné Péče, Spolek. Proces zprostředkování a svěření dítěte do pěstounské

péče. [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: https://www.nahradnirodina.cz/pestounska-pece

Virtuální Knihovna Náhradní Rodinné Péče. Počet dětí žijících mimo svou biologickou rodinu. [online]. [cit. 2019-02-15]. Dostupné z: http://www.knihovnanrp.cz/nahradni-rodinna-pece/aktualni-statistiky/pocet-deti-zijicich-mimo-svou-biologickou-rodinu/

Legislative sources

Charter of Fundamental Rights and Freedoms, [In:] Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN1211-1244.

Act No. 89/2012 Coll. Civil Code, [In:] Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN 1805-9589.

Act No. 359/1999 Coll., on the Social-Legal Protection of Children. In: Collection of Laws of the Czech Republic. ISSN 1801-8688.