Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty

Main Article Content

Justyna Mrozek

Abstrakt

The position of women in the Polish People’s Republic changed with respect to earlier historical periods. In this article the author analyzes four aspects of women’s lives: education, professional work, family and public sphere. The position of women is compared to the situation of men in each aspect. The analysis shows that there was no legal equality of men and women.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mrozek , J. (2019). Przemiany pozycji kobiety w PRL-u – wybrane konteksty. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.15
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Braudel F., Historia i trwanie, Warszawa 1999.
 2. Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.
 3. Drugi raport o polityce wobec alkoholu, red. I. Walda, J. Morawski, J. Moskalewicz, T. Szydłowska, Warszawa 1991.
 4. DzU 1952, nr 33, poz. 232.
 5. Fidelis M., Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, Warszawa 2015.
 6. Florczak-Bywalec J., Sytuacja kobiet na rynku pracy, [w:] Kobieta w rozwijającym się społeczeństwie socjalistycznym, red. S. Dzięcielska-Machnikowska, Łódź 1975.
 7. Fuszara M., Kobiety w polityce, Warszawa 2007.
 8. Fuszara M., Polish women’ s fight for suffrage, [w:] The Struggle for Female Suffrage in Europe: Voting to Become Citizens, red. R. Rubio-Marín, B. Rodriguez-Ruiz, Leiden – Boston 2012.
 9. Gałaj D., Tryfan B., Zmiany pozycji i roli kobiety w rodzinie chłopskiej, [w:] Kobieta. Praca. Dom. Problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej, red. K. Wrochno, Warszawa 1967.
 10. Gardey D., Time and Women’s Work: Historical Periodisations, [w:] The Gendering of Inequalities: Women, Men and Work, red. J. Jenson, J. Laufer, M. Maruani, New York 2000.
 11. Gąciarz B., Praca kobiet w Polsce: od egalitarnego przymusu ekonomicznego do elitarnej swobody wyboru i powszechnej nierówności statusu, [w:] Gender w społeczeństwie polskim, red. K. Slany, J. Struzik, K. Wojnicka, Kraków 2011.
 12. Górniczek siłą pod ziemię nie wpychali, z M. Fidelis rozmawia A. Leszczyński, „Wysokie Obcasy”, 11 czerwca 2011.
 13. Iwaszczyszyn K., Kariery naukowe kobiet w PRL (komunikat z badań), [w:] Kobiety polskie, red. E. Konecka, Warszawa 1986.
 14. Kaltenberg-Kwiatkowska E., Przeobrażenia i potrzeby współczesnej rodziny, [w:] Kobieta. Praca. Dom. Problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej, red. K. Wrochno, Warszawa 1967.
 15. Kłoskowska A., Badanie modelu rodziny w łódzkim środowisku robotniczym, Przegląd Socjologiczny, 1960.
 16. Kłuszyńska E., Co Polska Ludowa dała kobietom, Warszawa 1950.
 17. Knychała K., Zatrudnienie kobiet w Polsce Ludowej: w latach 1955-1974, Warszawa 1978.
 18. „Kobieta i Życie”, 7 stycznia 1973.
 19. „Kobieta i życie”, 18 maja 1983.
 20. Kobieta w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1968.
 21. Kobiety filarem rolnictwa, „Biuletyn PAP”, 4 III 1970.
 22. Kondratowicz E., Szminka na sztandarze, Warszawa 2001.
 23. Konieczny K., Matki Solidarności, Szczecin 2010.
 24. Kosiński K., Oficjalne i prywatne życie młodzieży w czasach PRL, Warszawa 2006.
 25. Kulczycka B., Aktywność zawodowa kobiet, Wiadomości Statystyczne, 1975, 5.
 26. Kuroń J., Żakowski J., PRL dla początkujących, Wrocław 2004.
 27. Łobodzińska, B., Rodzina w Polsce, Warszawa 1974.
 28. Maciejewska M., Aborcja w PRL-u. Ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z 1956 r. w kontekście feministycznym, [w:] PRL bez uprzedzeń, red. J. Majmurek, P. Szumlewicz, Warszawa 2010.
 29. Makowiecka N., Rogalska B., Portrety, „Karta” 2012, 71.
 30. Markowska D., Większa odpowiedzialność, [w:] Rodzina socjalistyczna – a więc jaka, red. B. Kosterkiewicz, Warszawa 1976.
 31. Markowska D., Rola kobiety polskiej w rodzinie, [w:] Kobiety polskie, red. E. Konecka, Warszawa 1986.
 32. Mniej znaczy więcej, z G. Staniszewską rozmawia A. Mateja, Kobiety Solidarności, dodatek specjalny „Tygodnika Powszechnego”, 5 września 2010.
 33. Młodzież w Polsce, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1972.
 34. Niewiadomska-Cudak M., Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce, Pedagogika Rodziny, 2013, 3.
 35. Nowak A., Wójcik M., Kobieta w rodzinie w II Rzeczypospolitej i współcześnie, Katowice 2000.
 36. Perkowska U., Formacja zawodowa i intelektualna studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego, [w:] Kobieta i edukacja na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. A. Żarnowska, Z. Szwarc, Warszawa 1995.
 37. Piotrowski J., Aktywność zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny: sprawozdanie z badań przeprowadzonych w latach 1964-1968, Warszawa 1969.
 38. Piotrowski J., Badania nad pozycja społeczną kobiet w Polsce Ludowej i wynikające stąd potrzeby społeczne, [w:] Kobieta. Praca. Dom. Problemy pracy zawodowej kobiet i rodziny współczesnej, red. K. Wrochno, Warszawa 1967.
 39. „Przyjaciółka”, 5 grudnia 1948.
 40. Ratman-Liwerska I., Edukacja poza konwencją, Białystok 1993.
 41. Ratyńska W., Od nowa, „Przyjaciółka”, 21 marca 1948.
 42. „Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1974.
 43. „Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1968/1969”, Warszawa 1969.
 44. „Rocznik Statystyczny Szkolnictwa 1973/1974”, Warszawa 1974.
 45. „Rocznik Statystyczny” 1971.
 46. Sobczak L., Rynek pracy w Polsce Ludowej, Warszawa 1971.
 47. Spis kadrowy 1968 r.: poziom wykształcenia pracowników, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1969.
 48. Strzembosz A., Niektóre zjawiska patologiczne we współczesnej rodzinie, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. Komorowska, Warszawa 1975.
 49. Szewczyk P., Posełkinie w służbie RP, „Newsweek. Wydanie specjalne: Stulecie praw kobiet” 2018, 2.
 50. Śniegocki R., Historia. Burzliwy wiek XX, Warszawa 2006.
 51. Trzy kobiety pracujące dla Nowej Huty, „Kobieta i Życie”, 20 czerwca 1953.
 52. Waluk J., Płaca i praca kobiet w Polsce, Warszawa 1965.
 53. Wieruszewski R., Równość kobiet i mężczyzn w Polsce Ludowej, Poznań 1975.
 54. Wieruszewski R., Prawa kobiet w PRL, [w:] Kobiety polskie, red. E. Konecka, Warszawa 1986.
 55. Wrochno K., Kobiety w Polsce, Warszawa 1969.
 56. Wrochno K., Problemy pracy kobiet, Warszawa 1971.
 57. Wójtewicz A., Kobiety w przestrzeni dziewiętnastowiecznego społeczeństwa. Rekapitulacja, Litteraria Copernicana, 2017, 2.
 58. Wyniki doboru kandydatów na I rok studiów wyższych w latach 1969/1970 i 1970/1971 – Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego.
 59. Zbiór dokumentów ruchu kobiecego, Krajowa Rada Kobiet Polskich przy Ogólnopolskim Komitecie Frontu Jedności Narodu, Warszawa 1967.
 60. Źródła audiowizualne
 61. Polskie Kroniki Filmowe: Kobiety naszych dni, J. Zelnik, 1951.
 62. Polskie Kroniki Filmowe: Robot Ewa, Z. Skoczek, 1964.