Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań
PDF

Słowa kluczowe

digital media
digital competences
early education

Jak cytować

Iwanicka , A. . . . (2019). Nowe technologie w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Raport z badań. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.16

Abstrakt

The new core curriculum for general education introduced in September 2017 (Journal of Laws 2017, item 356) introduced changes taking into account the use of new technologies in early school education. From now on, the school is to better prepare students for the requirements of a digital society, including a creative use of media. This requires the teacher’s readiness to introduce the media into the educational process, commitment to and efficient use of the digital media in individual education. I was wondering about the attitude of early school education teachers to using new technologies in lessons (especially in the context of the new curriculum). Moreover, I wanted to see if teachers show commitment to developing their own digital skills. Such an attitude would be justified: the high digital competences of teachers not only help the proper implementation of the core curriculum in grades 0-3, but also help in career promotion and prepare children for efficient functioning in a digital society. To answer the above questions, I carried out my own diagnostic survey on a group of 460 early school education teachers (N = 460), using a questionnaire. Teachers indicated a diverse attitude to both the changes introduced in the core curriculum and the use of digital media in education. They mainly point to their own digital incompetence in the use of new technologies in early school education lessons. New media are most often used in lessons by teachers older in terms of age and work experience; we can associate it with teachers’ professional promotion, which is connected with the requirement of using multimedia in the learning process as defined by the legislator. Teachers do not rate their digital skills too highly yet at the same time show interest in courses, trainings and workshops organized by the school, thanks to which they can improve their skills in this area. They also recognize that a digitally competent teacher is the answer to the needs of a new, modern school.

https://doi.org/10.14746/se.2019.54.16
PDF

Bibliografia

Bednarek J., Multimedia w kształceniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Hoskins Sakamoto B., The role of technology in early years language education, [w:] Early Second Language Education: International perspectives of theory and practice, red. S. Mourano, M. Lourenco, Routledge, New York 2015.

Iwanicka A., Walter N., Kiełkiewicz-Janowiak A., Media and Information Literacy Policies in Poland (2013), ANR TRANSLIT and COST „TransformingAudiences/Transforming Societies”, 2014, http://ppemi.enscachan.fr/data/media/colloque140528/rapports/POLAND_2014.pdf.

Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Murawska-Najmiec E., Organizacje międzynarodowe: Edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i Unesco, [w:] Cyfrowa Przyszłość, 2016 https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-06.pdf.

Ogonowska A., Ptaszek G., Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.

Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, red. M. Plebańska, Warszawa 2017, https://onedrive.live.com/?authkey=%21AOQ4UX8Db5IZqrw&cid=3D4AC758B37A833C&id=-3D4AC758B37A833C%21108&parId=root&action=locate.

Pyżalski J., Dzieci w wieku przedszkolnym w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych– w stronę zagrożeń, [w:] Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi nadziejami, red. J. Pyżalski, Wydawnictwo „Eter”, Łódź 2017.

Pyżalski i in., Polskie badania EU Kids Online 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

Pyżalski i in., Pozytywny internet i jego młodzi twórcy. Dobre i złe wiadomości z badań jakościowych, NASK, 2019,

Raport ICILS: Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych, 2013, http://eduentuzjasci.pl/ude/25-informacje/wydarzenia/1136-wyniki-miedzynarodowego-badania-kompetencji-komputerowych-i-informacyjnych-icils.html.

Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r., w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Szkół Podstawowych, DzU 2017, poz. 356, 1574.

Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, §12 ust. 1.

Tanaś M., Raport z Badania Nastolatki 3.0. NASK, Warszawa 2017