Asystentura seksualna – (nie)etyczny seks

Main Article Content

Katarzyna Waszyńska

Abstrakt

Sexuality of people with disabilities is an extremely important topic both from a psychopedagogical and health or socio-cultural perspective. Lack of public awareness, sex education and existing myths make it difficult to meet the sexual needs of these people. In addition, people with disabilities experience hysiological and anatomical limitations and also have problems finding a partner. Some of them decide to contact sex workers. One of the proposed solutions is to introduce the profession of sexual assistant (the so-called Sexual accompaniment). The purpose of this article is to describe the role of sexual assistants and the scope of their functioning in various countries as well as to indicate the benefits and restrictions associated with the introduction of this profession.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Waszyńska, K. (2019). Asystentura seksualna – (nie)etyczny seks. Studia Edukacyjne, (55), 125-138. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.8
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Antczak R., Grabowska I., Polańska Z., Statystyka w praktyce. Podstawy i źródła danych statystyki osób niepełnosprawnych, Warszawa 2018.
 2. Długołęcka A., Seksualność osób niepełnosprawnych fizycznie – zakres problemów, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, Warszawa 2007.
 3. Długołęcka A., Izdebski Z., Radomski D., Psychoseksualne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w relacjach z otoczeniem społecznym – raport, Zielona Góra 2010.
 4. Długołęcka A., Fornalik I., Usługi seksualne w procesie rehabilitacji seksualnej osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, [w:] Prostytucja. Studium zjawiska, red. R. Kowalczyk, M. Leśniak, Kraków 2013.
 5. Fairbairn G., Rowley D., Etyczne aspekty seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – uwalnianie od schematów
 6. i uprzedzeń, red. J. Głodkowska, A. Giryński, Warszawa 2005.
 7. Fornalik I., Między młotem a kowadłem – dylematy w edukacji psychoseksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, www.bardziejkochani.pl/konf/Fornalik I., Kopeć D., Głęboka niepełnosprawność intelektualna, [w:] O co pytają rodzice dzieci niepełnosprawnych, red. A. Jakoniuk-Diallo, H. Kubiak, Warszawa 2010.
 8. Gajdzica Z., Status rodzinny i zawodowy osób z lekkim upośledzeniem umysłowym na tle zmiany społecznej, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości,
 9. rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, t. II, Kraków 2004.
 10. Grütz M., Osoby z niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy, małżonkowie i rodzice – dotychczasowe doniesienia badawcze, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Toruń 2011.
 11. Hinc-Wirkus M., „Upośledzony” seks, czyli o seksualności osób z niepełnosprawnością w Polsce, Czasopismo Pedagogiczne 2017, 1(4).
 12. Izdebski Z., Bartosik G., Kaliwoda A., Zachowanie seksualne i wiedza na temat HIV/AIDS w grupie kobiet świadczących usługi seksualne. Raport TNS OBOP 2002 http://www.aids.gov.pl/badania_spoleczne/228
 13. Kijak R., Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2010.
 14. Kościelska M., Niechciana seksualność: o ludzkich potrzebach osób niepełnosprawnych intelektualnie, Warszawa 2004.
 15. Łaś H., Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną – implikacje do systemu wsparcia społecznego i edukacyjnego, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, t II, Kraków 2004.
 16. Matyjas B,. Plany i marzenia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim dotyczące przyszłej rodziny własnej, [w:] Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku, red. W. Dykcik, J. Pańczyk, Poznań 1999.
 17. Minczakiewicz E., Dorosłość osób z zespołem Downa – oznaką dojrzałości i niezależności osobistej, czy zniewolenia człowieka? Rewalidacja 2008, 1(23).
 18. Mironiuk-Netreba A., Dojrzewanie seksualne z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, Warszawa 2007.
 19. Mironiuk-Netreba A., Seksualność osób z niepełnosprawnością ruchową w sztuce filmowej, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale popkultury, Studia Edukacyjne, 2013, 29.
 20. Ostasz J., Własne problemy życiowe w percepcji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, t. II, Kraków 2004.
 21. Ostrowska A., Seksualność osób niepełnosprawnych, [w:] O seksualności osób niepełnosprawnych, red. A. Ostrowska, Warszawa 2007.
 22. Radomski D., Ocena życia seksualnego osób z niepełnosprawnością fizyczną, [w:] Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, red. B. Aouil, M. Kościelska, Bydgoszcz 2004.
 23. Ślężak I., Mężczyźni z niepełnosprawnością fizyczną jako klienci agencji towarzyskich. Perspektywa pracownic seksualnych, http://interalia.org.pl/media/11B_2016/slezak.pdf
 24. Tederko P., Radomski D., Zdrowie seksualne osób po urazie kręgosłupa powikłanym zaburzeniami neurologicznymi, Seksuologia Polska, 2009, 7(2).
 25. Waszyńska K., Prostytucja kobieca. Psychospołeczne studium zjawiska. Sacrum – profanum – praca seksualna, Poznań 2018.
 26. Wolski A., Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – wyzwanie i odpowiedzialność, [w:] Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności. Analiza badań – krytyka podejść – propozycje rozwiązań, red. B. Cytowska, Toruń 2011.
 27. Netografia
 28. WHO 2014 – Projekt Globalnego Planu Działania WHO na rzecz niepełnosprawności na lata 2014–2021: Lepsze zdrowie dla wszystkich osób niepełnosprawnych – http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/296,Projekt-Globalnego-Planu-Dzialania-WHO-na-rzecz-niepelnosprawnosci-na-lata20142.html
 29. Wykład na Integra – Fachmesse für Pflege, Terapii i Rehabilitacji w Wels, Österreich [ permanent dead link ] autorstwa Niny de Vries, wrzesień 2006.
 30. https://czpfeniks.pl/deklaracja-praw-seksualnych/
 31. http://niepelnosprawni.gov.pl/p,81,bael
 32. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,637,gus-opublikowal-wstepne-wyniki-europejskiego-ankietowego-badania-zdrowia-za-2014-r
 33. http://www.touchingbase.org/workshops-and-training/pdat
 34. http://www.beruehrung.org/ueber-catharina-koenig2.htm