Nr 55 (2019)

Studia i rozprawy

Agnieszka Gromkowska-Melosik
7-26
Kariera akademicka, kobiety i Uniwersytet Poznański. Konteksty historyczno-teoretyczne
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.1
PDF
Marzenna Nowicka
27-38
Pełnomocność dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w odsłonie krytycznych zdarzeń
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.2
PDF
Andrzej Olubiński
39-58
O społeczno-politycznych źródłach złego stresu i jego edukacyjnych skutkach
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.3
PDF
Joanna Madalińska-Michalak
59-78
Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.4
PDF
Katarzyna Segiet
79-92
Social pedagogy and sociology of education – in a circle of mutual inspirations
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.5
PDF (English)
Mariusz Dembiński
93-108
Wychowanie dziecka jako wyraz ludzkiej tragedii
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.6
PDF
Karolina Kuryś-Szyncel
109-124
Epizody wspólnego zaangażowania biograficznego jako źródło mądrości życiowej
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.7
PDF
Katarzyna Waszyńska
125-138
Asystentura seksualna – (nie)etyczny seks
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.8
PDF
Ewa Karmolińska-Jagodzik
139-162
Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.9
PDF
Dobrochna Hilderbrandt-Wypych
163-182
Bohaterstwo narodowe w kontekście świeckim i religijnym – o powiązaniach między nacjonalizmem, religią a edukacją
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.10
PDF
Ewelina K. Niemczyk , Marzanna Pogorzelska
205-222
Kształcenie badawcze w czasach globalizacji z perspektywy europejskiej
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.12
PDF
Marek A. Motyka
223-244
Uwarunkowania liberalizacji stanowisk wobec narkotyków oraz ich zażywania zidentyfikowane w środowisku szkolnym – dane z badań
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.13
PDF
Dawid Abramowicz
245-258
Zadania domowe w perspektywie uczniów na przykładzie przedmiotu geografia
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.14
PDF
Jakub Adamczewski
259-270
Muzykowanie z fińskim akcentem. Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym w Finlandii
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.15
PDF
Ewelina Wieczorek
271-282
Zachowania trudne i problemowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.16
pdf
Nava Bar
283-297
Wyzwania stojące przed początkującymi nauczycielami nauczania specjalnego przygotowującymi zindywidualizowane programy edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebam
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.17
PDF (English)
Kazimierz Czerwiński
183-204
Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne
https://doi.org/10.14746/se.2019.55.11
PDF