Katarzyna Olbrycht, Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeń- stwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 309
PDF

Jak cytować

Kromolicka, B. (2019). Katarzyna Olbrycht, Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeń- stwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 309. Studia Edukacyjne, (55), 297–301. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21422

Abstrakt

Recenzja. Katarzyna Olbrycht, Edukacja kulturalna jako edukacja do wzrastania w człowieczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 309

PDF