Muzykowanie z fińskim akcentem. Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym w Finlandii
PDF

Słowa kluczowe

music education
Finnish educational system
rhythmic activities
primary school education
national curriculum

Jak cytować

Adamczewski, J. (2019). Muzykowanie z fińskim akcentem. Edukacja muzyczna w nauczaniu początkowym w Finlandii. Studia Edukacyjne, (55), 259–270. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.15

Abstrakt

The article highlights the meaning of music activities in early childhood education. All the personal
thoughts and information are mostly based on the Finnish educational system and the examples coming
from my teaching practice at Vasa Övningsskola. Music education has an enormous impact
on the child’s development at early school age. The way we teach and the teacher’s personality play
a key role in the process of self-learning. This article contains both theoretical and practical aspects of
music education in Finnish primary schools. The conclusion is supported by personal experience and
observations from a Finnish primary school, which help to precisely describe music education in this
particular system. The speaker will present activities and ideas used in the music education in early
school age based on the national curriculum from 2016.

https://doi.org/10.14746/se.2019.55.15
PDF

Bibliografia

Adamczewski J., The Multicultural School. Analysis of challenges and opportunities based on examples from Vasa Övningsskola, Biulletin of the History of Education, 2017, 36.

Adamczewski J., Edukacja muzyczna w klasach I-III. Dobre praktyki edukacyjne w fińskich szkołach podstawowych, [w:] Edukacja i społeczeństwo. Dynamika socjopedagogicznych konstrukcji, red. A. Gromkowska-Melosik, E. Grzesiak, J. Drozdowicz, M. Gierczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.

Adamczewski J., Obrębska M., Sisu — emocja kulturowa, schemat poznawczy czy słowo klucz do tożsamości Finów? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 2018, 31, 4.

Białkowski A., Sacher W.A., Standardy edukacji muzycznej, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010.

Białkowski A., Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2012.

Elliott D., Music Matters. A New Philosophy of Music Education, Oxford University Press, New York 1995.

Kisiel M., Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka, Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2007.

Lähdemäki J., Case Study: The Finnish National Curriculum 2016 – A Co-created National Education Policy, [w:] Sustainability, Human Well-Being, and the Future of Education, red. J. Cook, Palgrave Macmillan, Cham 2019.

Lipska E., Przychodzińska M., Muzyka w nauczaniu początkowym, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.

Ławrowska R., Uczeń i nauczyciel w edukacji muzycznej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.

Melosik Z., Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, [w:] Edukacja przez kulturę. Kreatywność i innowacyjność, red. W. Burszta, A. de Tchorzewski, Wydawnictwo Wolumin, Bydgoszcz 2002.

Mikolon M., Suświłło M., Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999.

Okoń W., Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.