Fokus: technika i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych
PDF

Słowa kluczowe

methodology of social sciences
research methods in social sciences
focus group interview
data collection techniques

Jak cytować

Banaszak, S. (2017). Fokus: technika i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych. Studia Edukacyjne, (45), 19–27. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.2

Abstrakt

A Focus group interview (FGI), the focused group, focus groups or just focus are the definitionsof data collection techniques which, after several decades of development, have become an important part of research plans in social sciences. Placing the focus on communication techniques leads us to combine analyses consisting of interview and observation. It also raises the question whether the focus, which by definitioncombines and directly expresses the strengths and weaknesses of communication techniques and the strengths and weaknesses of observation techniques, allows achieving some kind of methodological synergy. In addition, the essence of measurement in science and – more closely – in social sciences seems to be an important context for the empirical functioning of the focus and for researchers preferring this technique of data collection.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.2
PDF

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przekł. W. Betkiewicz i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Banaszak S., Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych, [w:] Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, red. D. Kubinowski, M. Chutoriański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.

Cieślińska J., Styl przywództwa dyrektora szkoły a rozwiązywanie konfliktów. Zwiad badawczy, Studia Edukacyjne, 2014, 33.

Doktór K., Przedsiębiorstwo przemysłowe. Studium socjologiczne Zakładów Przemysłu Metalowego „H. Cegielski”, Książka i Wiedza, Warszawa 1964.

Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekł. E. Hornowska, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1975.

Krueger R.A., Casey M.A., Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research, Sage, Thousand Oaks, CA 2000.

Lisek-Michalska J., Badania fokusowe. Problemy metodologiczne i etyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.

Lutyński J., Analiza otrzymywania informacji w badaniach z zastosowaniem wywiadu kwestionariuszowego, [w:] Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 4 – Wywiad kwestionariuszowy w świetle badań metodologicznych, red. Z. Gostkowski, J. Lutyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Merton R.K., The Focussed Interview and Focus Groups. Continuities and Discontinuities, Public Opinion Quarterly, 1987, 51.

Merton R.K., Kendal P.L., The Focused Interview, American Journal of Sociology, 1946, 51.

Monaghan J., Just P., Social and Cultural Anthropology. A Very Short Introduction, Oxford University Press, New York 2000.

Morgan D.L., Focus Groups, Annual Review of Sociology, 1996, 22.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.

Silverman D., Interpretacja danych jakościowych. Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji, przekł. M. Głowacka-Rajper, J. Ostrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Suchocka R., Suchocki B., Walkowiak J., Techniki pomiaru w socjologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1985.

Śmietańska J., Talent menedżerski w oświacie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Templeton J.F., Focus Groups. A Guide for Marketing and Advertising Professionals, Probus, Chicago 1987.