Nr 45 (2017)

Artykuły

Agnieszka Cybal-Michalska
7-17
„Indywidualistyczne” vs „kolektywistyczne” orientacje normatywne młodzieży akademickiej
PDF
Sławomir Banaszak
19-27
Fokus: technika i jej zastosowanie w badaniach edukacyjnych
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
29-38
Czerwony Kapturek. Kobiecość (nie)ujawniona – interpretacyjne prowokacje
PDF
Emilia Szymczak
39-53
Ryzyko zmaskulinizowania kobiet w dziedzinach ścisłych i technicznych
Katarzyna Adamczyk, Barbara Jankowiak, Emilia Soroko
55-65
Status związku (w związku intymnym vs singiel), konstrukt Ja i zdrowie psychiczne młodzieży akademickiej
PDF
Sławomir Futyma
67-75
Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji)
PDF
Mariusz Dembiński
77-93
Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki
PDF
Bogdan Szczepankowski
95-106
Z historii polskiej surdopedagogiki – trudne początki
PDF
Marek Andrzejewski
107-121
Jakie prawo jest potrzebne pedagogom?
PDF
Mirosław Kowalski , Łukasz Albański
123-138
Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna)
PDF
Peret-Drążewska Paulina
139-152
Ryzyko jako element stylu życia współczesnej młodzieży. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
PDF
Ewa Karmolińska-Jagodzik
153-183
Rozmowy młodzieży z rodzicami. Narracja z perspektywy młodzieży
Jurczak-Morris Marta
185-209
Roszczeniowość vs ugodowość. Postawy rodzicielskie w środowiskach szkolnych z perspektywy teorii reprodukcji społeczno-kulturowej Pierre’a Bourdieu
PDF
Marcin Gierczyk
211-225
Pojęcie „zdolność” w narracji studentów angielskich i polskich. Ujęcie kognitywne
PDF
Wojciech Andraszczyk
227-235
Kształcenie policjantów w Stanach Zjednoczonych (wybrane podejścia i tendencje)
PDF
Justyna Mrozek
237-253
Geneza i rozwój subkultury hipisów w Stanach Zjednoczonych (wybrane konteksty)
Dobrochna Hildebrandt-Wypych
255-265
Teoria i praktyka socjalizacji politycznej w edukacji wczesnoszkolnej – demokracja kontra neoliberalizm
PDF (English)
Sławomir Banaszak, Magdalena Andrys , Dorota Dolata, Beata Iwanicka, Anna Schmidt, Natalia Ulaniecka
267-279
Współczesne studia doktoranckie i współcześni doktoranci. Doniesienia ze zwiadu badawczego
PDF
Elżbieta Markiewicz
281-290
W obronie tożsamości człowieka – globalizacja jako przyczyna modernizacji współczesnych systemów oświaty
PDF (English)
Dorota Rondalska
291-309
Reforma szkolna z roku 2016 – troska o ucznia czy innowacja na zamówienie polityczne
PDF
Justyna Strykowska-Nowakowska
311-328
Kompetencje komunikacyjne nauczycieli
Magdalena Świgost
329-345
Właściwości stygmatu a sytuacja życiowa człowieka zagrożonego stygmatyzacją
PDF
Mateusz Hurysz
347-368
Odpowiedzialność zawodowa, a wprowadzanie uczniów klas IV szkoły podstawowej w świat historii. Oczekiwania społeczne, a codzienna rzeczywistość – wyniki obserwacji młodego nauczyciela
PDF
Paweł Piotrowski
369-385
Jedna, wiele czy może żadna? Fenomenologia w naukach o wychowaniu. Wątki fenomenologiczne w naukach o wychowaniu – kontekst historyczny
PDF
Michal Sigron
387-402
Program nauczania fizyki oparty na samodzielnych poszukiwaniach jako przykład tego rodzaju nauczania w izraelskiej szkole średnie
PDF (English)
Daphne Cohen-Brenner
403-412
Program wspólnoty uczącej się – nowe podejście do pojedynczego nauczyciela
PDF (English)
Areej Abdo
413-423
Wpływ stylów przywiązania na rozwój zaburzeń jedzenia u dzieci i nastolatków
PDF (English)
Anton Said
425-433
Doświadczenie szkolne uczniów arabskich z grupy LGBT w Izraelu
PDF (English)