„Indywidualistyczne” vs „kolektywistyczne” orientacje normatywne młodzieży akademickiej
PDF

Słowa kluczowe

individualism
collectivism
university youth
normative orientation

Jak cytować

Cybal-Michalska, . A. (2017). „Indywidualistyczne” vs „kolektywistyczne” orientacje normatywne młodzieży akademickiej. Studia Edukacyjne, (45), 7–17. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.1

Abstrakt

In the article, the author refers to the individualism-collectivism dichotomy, which is a theoretical construct serving to explain the mutual relations of the individual and the group. It moreover provides a dimension differentiating between cultures which give the primacy to the individual over the group and those, which privilege the group over the individual. An individualistic tendency means that an individual is the subject for whom the collective is an object of action. Collectivism is the polar opposite view: the collective entity is the proper subject of the proceedings, in relation to which individuals are objects. The author of the article, acknowledging the need to recognize the quality of images and views of academic youth about a career path, invoked the structure and function of selected normative assumptions as important dimensions of the socio-cultural mentality of the individual. The research study helped grasp the ‘individualistic’ and ‘collectivist’ normative assumptions of university youth,, emerging in the course of socialization and originating in the generalization of social experience.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.1
PDF

Bibliografia

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Poznań 2006.

Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków 2013.

Daab W., Indywidualizm i kolektywizm jako orientacje społeczno-polityczne, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Daab W., Indywidualizm a poglądy społeczno-polityczne, [w:] Wartości i postawy społeczne a przemiany systemowe, red. J. Reykowski, Warszawa 1993.

Dorna N., Indywidualizm – kolektywizm jako źródło międzykulturowych różnic w zakresie zachowań komunikacyjnych, [w:] Społeczne problemy globalizacji, red. Z. Blok, Poznań 2001.

Hofstede G., Kultury i organizacje, Warszawa 2000.

Jakubowska-Branicka I., Czy jesteśmy inni? Czyli w poszukiwaniu absolutnego autorytetu, Warszawa 2000.

Obuchowski K., Kolektywizm – Indywidualizm – Ideologizm, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Reykowski J., Ukryte założenia normatywne jako osiowy składnik mentalności, [w:] Orientacje społeczne jako element mentalności, red. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Reykowski J., Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, Przegląd Psychologiczny, 1992, 2.