Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji)
PDF

Słowa kluczowe

sociology of education
senses
nature of senses
pedagogy
selection
culture
society
effectiveness

Jak cytować

Futyma , S. (2017). Zmysły i edukacja. O roli doświadczenia, wiedzy oraz selekcji (refleksja filozoficzna w edukacji). Studia Edukacyjne, (45), 67–75. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.6

Abstrakt

Sensory experience leads to the initiation of a complex process of thinking about the world. The result of this process are the images of what surrounds us. We definethis action as education. Because looking at the world from the perspective of sensual experience is the potential ability of every human being (Hannah Arendt), education becomes a tool enabling the simulation of the existing world and the one that may appear in the future. About who we are and where we are, who we will decide, the quality of the senses. The quality of the senses translates into the value of the cognitive process. The consequence of the quality of the cognitive process is the collection of information and knowledge. This sensual logic inscribes the action that classifiesus people according to predisposition or ava-ilable information that results from the quality of sensual functioning. As Leonardo da Vinci saw it: “Experience, the intermediary between creative nature and the human race, teaches what nature uses among mortals, that before the necessity of necessity one cannot act differently than reason, his teaching works.”

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.6
PDF

Bibliografia

Ackerman D., Historia naturalna zmysłów, Warszawa 1994.

Arendt H., Myślenie i namysł moralny, [w:] H. Arendt, Odpowiedzialność i władza sądzenia, Poznań 2006.

Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, Poznań 2006.

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań 2011.

Bettelheim B., Rany symboliczne. Rytuały Inicjacji i zazdrość męska, Warszawa 1989.

Budajczak M., Edukacja domowa: społeczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły, Poznań 2002.

Da Vinci L., Pisma wybrane, Warszawa 1958.

Danek D., Ludzkie. Międzyludzkie (wstęp do przekładu książki) [w:] B. Bettelheim, Rany symboliczne. Rytuały Inicjacji i zazdrość męska, Warszawa 1989.

Kozielecki J., O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne, Warszawa 1988.

Shilling C., The Body and Social Theory, London 2005.

Shilling C., The Body in Culture, Technology, Society, London 2005.

Shilling C., Changing Bodies: Habit, Crisis and Creativity (Published in association with Theory, Culture, Society), London 2008.

Teihard de Chardin P., Problem działania, [w:] P. Teihard de Chardin, Pisma wybrane, Warszawa 1967.

Woźniak C., Okamgnienie. Doświadczenie źródłowe a granice filozofii, Kraków 2008