Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki

Main Article Content

Mariusz Dembiński

Abstrakt

In this article, I want to propose post-pedagogy – a knowledge which is independent of social science. For this purpose, I use the content of pedagogy to create a sense of pedagogical experience and to definethe model of the pedagogical subject. Creation should be carried out using the principles of thinking and pedagogical activities, transforming information about the education system in educational activities, which comprise upbringing and training.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dembiński, M. (1). Edukacja jako nośnik doświadczenia pedagogicznego w kontekście kreacji podmiotu pedagogicznego. Próba ustanowienia postpedagogiki. Studia Edukacyjne, (45), 77-93. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Althusser L., W odpowiedzi Johnowi Lewisowi, przekł. A. Staroń, Studencka Oficyna Almapress, Warszawa 1989.
 2. Archer M.S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, przekł. A. Dziuban, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2013.
 3. Banaszak G., Kmita J., Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 4. Benner D., Pedagogika ogólna: Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systemowym i historyczno-problemowym, przekł. D. Stępkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2015.
 5. Butler J., The Psychic Life of Power: Theories in Subjection, Stanford University Press, Stanford 1997.
 6. Eco U., Szaleństwo katalogowania, przekł. T. Kwiecień, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2009.
 7. Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. T. Komendant, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 1998.
 8. Foucault M., Podmiot i władza, przekł. J. Zychowicz, Lewą Nogą, 1998, 10.
 9. Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1994.
 10. Kant I., O pedagogice, przekł. S. Sztobryn, Wydawnictwo Dajas, Łódź 1999.
 11. Kmita J., Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 12. Kowalska M., Dialektyka podmiotu, [w:] Podmiotowość i tożsamość, red. J. Migasiński, Wydawnictwo Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2001.
 13. Kwieciński Z., Dziesięciościan edukacji (składniki i aspekty – potrzeba całościowego ujęcia), [w:] Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, red. T. Jaworska, R. Leppert, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.
 14. Męczkowska A., Podmiot i pedagogika. Od oświeceniowej utopii ku pokrytycznej dekonstrukcji, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2006.
 15. Paulston R.G., Liebman M., APS conceptual mapping project, Rechearch Raport, 1993, 2.
 16. Schmitz H., Nowa Fenomenologia. Krótkie wprowadzenie, przekł. A. Przełębski, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2015.
 17. Schulz R., Szkice z pedagogiki ogólnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 18. Szołtysek A.E., Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 19. Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, wyd. 2 popr., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 20. Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 21. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. zbiorowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.