Ryzyko zmaskulinizowania kobiet w dziedzinach ścisłych i technicznych

Słowa kluczowe

masculinity
women
work
behavior
engineering
science

Jak cytować

Szymczak, . E. (2017). Ryzyko zmaskulinizowania kobiet w dziedzinach ścisłych i technicznych. Studia Edukacyjne, (45), 39–53. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.4

Abstrakt

Article entitled The Risk of Masculinization of Women in Science and Engineering focuses on the problem of women’s acceptance of male models and standards of behavior as a consequence of operating in the traditionally male work environment. It attempts to answer the question whether women working in the fieldsof engineering and science experience the need to get rid of or temporarily hide their essential femininity to efficientlyperform their work and meet the obligations arising from their chosen career.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.4

Bibliografia

Bartky S.L., Foucault, kobiecość i unowocześnienie władzy patriarchalnej, s. 55, źródło: https://filspol.files.wordpress.com/2013/03/sandra-lee-bartky-foucault-kobiecosc-i-unowoczesnienie-wladzy-patriarchalnej.pdf [dostęp: 15.10.2016].

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2000.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Bilska M., W poszukiwaniu tożsamości. O „Podróży kobiety” Katriny J. Zeno, Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, Kraków 2009.

Bourdieu P., Męska dominacja, przekł. L. Kopciewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.

Britain’s got talented female engineers Successful women in engineering: A careers research study, Atkins Limited 2013, źródło: http://www.raeng.org.uk/publications/other/britains-got-talented-female-engineers, [dostęp: 15.10.2016].

Charkiewicz E., Od komunizmu do neoliberalizmu. Technologie transformacji, [w:] Zniewolony umysł 2. Neoliberalizm i jego krytyki, red. E. Majewska, J. Sowa, Wydawnictwo Korporacja Ha!art Kraków 2007.

Cotterill P., Jackson S., Letherby G., Concerns For Women In Higher Education, [w:] Challenges and Negotiations for Women in Higher Education, red. P. Cotterill, S. Jackson, G. Letherby, Springer, Dordrecht 2007.

Edholm F., Harris O., Young K., Conceptualizing Women, Critique of Anthropology, 1977, 3, 9-10.

Frąckowiak T., Liberalizm i męstwo bycia. Pytania o niepewność, [w:] Edukacja a życie codzienne, t. I, red. A. Radziewicz-Winnicki, E. Bielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.

Fuchs-Epstein C., Woman’s Place. Options and Limits in Professional Careers, University of California Press, Berkeley 1973.

Gawrycka M., Wasilczuk J., Zwiech P., Szklany sufit i ruchome schody – kobiety na rynku pracy, Warszawa 2007.

Glinkowska B., Społeczne skutki zmian zachodzących w obrębie ról pełnionych przez kobiety. Zmiany w rodzinie, zmiany w społeczeństwie, [w:] Współczesna kobieta. Szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Głażewska E., Asymetria kulturowej ewaluacji płci – podstawowe dychotomie: natura/kultura, sfera prywatna/sfera publiczna, reprodukcja/produkcja, [w:] Zrozumieć płeć. Studia interdyscyplinarne II, red. A. Kuczyńska, E.K. Dzikowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.

Gromkowska-Melosik A., Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja – kilka uwag teoretycznych, [w:] Edukacja i stratyfikacja społeczna, red. T. Gmerek, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2003.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Gromkowska-Melosik A., Sukces edukacyjno-zawodowy i problem maskulinizacji kobiet, [w:] Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (re)interpretacje, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Gromkowska-Melosik A., Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2013, 25.

Halberstam J., Female Masculinity, Duke University Press, Durham and London 1998.

Kaschack E., Nowa psychologia kobiety, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.

Kobiety na Politechnikach 2016. Raport, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Marzec 2016, s. 4, źródło: http://dziewczynynapolitechniki.pl/2015/images/dla-mediow/raport-kobiety-napolitechnikach-2016.pdf, [dostęp: 15.10.2016].

Kwieciński Z., Państwo wobec nierówności społecznych i wyrównywania szans edukacyjnych, [w:] Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, red. A. Gromkowska-Melosik, M.J. Szymański, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Martin P., Barnard A., The experience of women in male-dominated occupations: A constructivist grounded theory inquiry, s. 4, źródło: http://www.scielo.org.za/pdf/sajip/v39n2/02.pdf, [dostęp: 15.11.2016].

Mills J.E., Franzway S., Gill J., Sharp R., Challenging Knowledge, Sex and Power: Gender, Work and Engineering, Routledge, New York 2014.

Ortner S.B., Czy kobieta ma się do mężczyzny tak, jak „natura” do „kultury”? [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, przekł. T. Hołówka, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1982.

Pinto J., Women in engineering, „PACE”, 2007, August.

Potencjał Kobiet Dla Branży Technologicznej, Raport Badawczy 2015, źródło: http://potencjalkobiet.pl/pdf/RAPORT-Potencjal-kobiet-dla-branzy-technologicznej.pdf, [dostęp:15.11.2016].

Renzetti C.M., Curran D.J., Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, przekł. A. Gromkowska-Melosik, PWN, Warszawa 2005.

Reszke I., Kształtowanie osobowości kobiet i jej wpływ na karierę, Kobieta i Biznes, 1994, 2.

Rosaldo M.Z., The Use and Abuse of Anthropology; Reflections on Feminism and Cross-Cultural Understanding, Sings, 1980, 5, 3.

Sang K., Powell A., Gender Inequality In The Construction Industry: Lessons From Pierre Bourdieu, [w:] Procs 28th Annual ARCOM Conference, 3 – 5 September 2012, ed. S. D. Smith,

Association of Researchers in Construction Management, Edinburgh 2012.

Strykowska M., Psychologiczne mechanizmy zawodowego funkcjonowania kobiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.

Strykowska M., Zmiana stereotypu w sferze pracy zawodowej kobiet, [w:] Męskość-kobiecość w perspektywie indywidualnej i kulturowej, red. J. Miluska, P. Boski, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1999.

Szahaj A., Inny kapitalizm jest możliwy, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015.

Women In Engineering. A Statistical Update, Engineers Australia, 7 May 2012, źródło: https://www.engineersaustralia.org.au/sites/default/files/shado/Representation/Information_Papers/women_in_engineering_2012.pdf, [dostęp: 15.11.2016].