Rozmowy młodzieży z rodzicami. Narracja z perspektywy młodzieży

Main Article Content

Ewa Karmolińska-Jagodzik

Abstrakt

Young people have a strong need to be in good relationships with their parents. They learn from them most. Parents are the starting point and often the turning point in many crisis situations. In the process of formulating their identity, young people need more and more living space outside their family home to carry out their development tasks. But it is hard not to talk to parents. Each conversation may take different forms. This article shows the specificityof the ongoing discussions between young people and their parents in a contemporary family home. Based on my research, I point out not only conflictsituations in the contemporary family, but I also explain the importance of intergenerational conflict,its specificity. I moreoverindicate both normative and opportunistic aspects of the dialogues carried out by young people. I am going to show we need a conversation and what its strength is. Even if I seem to point to the negative aspects of conversation, it remains an indispensable, or even a therapeutic element of support for both young people and their parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karmolińska-Jagodzik, E. (1). Rozmowy młodzieży z rodzicami. Narracja z perspektywy młodzieży. Studia Edukacyjne, (45), 153-183. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/22796
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Allport G.W., Pattern and growth in personality, Holt, Rinehart and Winston, New York 1961.
 2. Anderson H.D., Burney J.P., Levin S.B., A postmodern collaborative approach to therapy, [w:] Casebook in family therapy, red. D.M. Lawson, F.F. Prevatt, Brooks/Cole, Pacific Grove, CA: 1999.
 3. Apert M., Reversal theory, Routledge, London – New York 1989.
 4. Bakiera L., Czy dorastanie musi być trudne? Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 5. Bauman Z., Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
 6. Bukowski J., Zarys filozofii spotkania, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1987.
 7. Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Poznań 2000.
 8. Calhoum C. (red.), Habermas and the Public Sphere, MA, MIT Press, Cambridge 1992.
 9. Carter B.I., McGoldrick M., Overview: The expanded family life cycle: Individual, family and social perspectives, [w:] The expanded family life cycle: Individual, family and social perspectives, red. B. Carter, I.M. McGoldrick, wyd. 3, Allyn and Bacon, Boston 1999.
 10. Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.
 11. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 12. Dąbrowska A., Zmiany obszarów tabu podlegających zmianie we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Wratislaviensis, 3060, Język a Kultura, t. 20, Wrocław 2008.
 13. Dyczewski L., Więź między pokoleniami w rodzinie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002.
 14. Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań 1992.
 15. Gerson R., The family life cycle: Phases, stages, and crises, [w:] Integrating family therapy: Handbook of family psychology and system theory, red. R.H. Milesell, D.-D. Lusterman, I.S.H.
 16. McDaniel, American Psychological Association, Washington DC: 1995.
 17. Goldenberg H., Goldenberg I., Terapia rodzin, Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 18. Gordon T., Wychowanie bez porażek, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1999.
 19. Gurba E., Nieporozumienia z dorastającymi dziećmi w rodzinie. Uwarunkowania i wspomaganie, Wydawnictwo Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 20. Gravett L., Throckmorton R., Bridging the generation gap. How to Get Radio Babies, Boomers, Gen Xers, and Gen Yers to work together and achieve more, Career Press, New York 2006.
 21. Ilustrowany słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1999.
 22. Iniewicz G., Między komunikacją a psychopatologią. Próba refleksji, [w:] Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, red. L. Górniak, B. Józefik, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003.
 23. Jasińska-Kania A. (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 24. Jensen F.E., Nutt A.E., Mózg nastolatka. Jak przetrwać dorastanie własnych dzieci, Wydawnictwo Foksal, Warszawa 2014.
 25. Josselson R., Greeberg E., Mc Conochie D., Phenomenological aspects of psychosocial maturity in adolescence, Journal of Youth and Adolescence, 1977, 6.
 26. Juul J., Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Wydawnictwo Mind, Podkowa Leśna 2012.
 27. Karmolińska E., Młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej przyszłości, Wydawnictwo WSH, Leszno – Poznań 2009.
 28. Kelley H.H., Berscheid E., Christensen A., Harvey J.H., Huston T.L., Levinger G., McClintock E., Peplau L.A., Petersen D.R., Close Relationships, W.H. Freeman, New York 1983.
 29. Lai C.S., Fisher S.E., Hurst J.A., Vargha-Khadem F., A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder, Nature, Monaco AP 2001, 413 (6855).
 30. Lewin K., Defining the “Field at a Given Time”, Psychological Review, 1943, 50.
 31. Lewin K., Republished in Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science, American Psychological Association, Washington D.C. 1997.
 32. Mastalski J., Samotność globalnego nastolatka, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2007.
 33. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 34. Michałowski S., Spotkanie i dialog jako podstawa skutecznych oddziaływań wychowawczych, [w:] Szkice o wychowaniu, red. W. Kojs, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
 35. Minuchin S., Families and family therapy, Harvard University Press, Cambridge, MA 1974.
 36. Minuchin S., Montalvo B., Guernsey B.G. Jr., Rosman B.L., Schumer F., Families of the slums: An exploration of their structure and treatment, Basic Books, New York 1967.
 37. Myszka L., Autoidentyfikacje współczesnej młodzieży – przyczynek do dyskusji na temat: Młodzież, czyli kto? Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2013, 2(4).
 38. Nęcki N., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Antykwa, Kraków – Kluczbork 2000.
 39. Ohme R., Emo sapiens. Harmonia emocji i rozumu, Wydawnictwo Bukowy Las, Wrocław 2017.
 40. Peret-Drążewska P., Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.
 41. Sadowski B., Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 42. Satir V., Peoplemaking, Science and Bahavior Books, Palo Alto 1972.
 43. Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 44. Segiet K., Rodzina jako przestrzeń życia (dla) współczesnej młodzieży, [w:] Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych, red. K. Segiet, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
 45. Sikora M., Geografia mózgu – gdzie powstaje mowa? http://www.cafebabel.pl/lifestyle/artykul/geografia-mozgu-gdzie-powstaje-mowa.html, [dostęp: 12.07.2017].
 46. Słownik języka polskiego PWN, red. M. Bańko, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 47. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, wyd. I – 1998, Wydawnictwo SMS, Warszawa 2001.
 48. Steinberg L.D., We know some things: parent-adolescent, relationship in retrospect and prospect, Journal of Research on Adolescence, 2001, 11(1).
 49. Śnieżyński M., Dialog w rodzinie. Studium teoretyczno-empiryczne, Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Kraków2014.
 50. Timoszyk-Tomczak C., Strategie konstruowania własnej przyszłości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 51. Trzebińska E., Z badań nad rozwojem i funkcjonowaniem tożsamości, Przegląd Psychologiczny, 1992, 2, XXXV.
 52. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 53. Watzlawick P., Beavin J.H., Jackson D.D., Pragmatics of human communication. A study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes, W.W. Norton and Co. Inc., New York 1967.
 54. Walsh F., Strengthening family resilience, Guilford Press, New York 1998.
 55. Welsh K., Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2000.
 56. Wielki słownik wyrazów obcych PWN, red. M. Bańko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 57. Wrzesień W., Jednostka – rodzina – pokolenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 58. Ziółkowski M., Zmiany systemu wartości, [w:] Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, red. J. Wasilewski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 59. Strony internetowe
 60. http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/ranking-miast-polityki-w-lesznie-zyje-sie-lepiejniz-w,3108634,art,t,id,tm.html, z dnia 05.07.2017.
 61. Badania CBOS. Młodzież 2013. www.cinn.gov.pl/portal?id=15&res_id=673746, Warszawa, z dnia 11.07.2017, s. 98
 62. Badania CBOS. Młodzież 2016. http://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545, Warszawa, 10.07.2017, s. 9 i 130.