Reforma szkolna z roku 2016 – troska o ucznia czy innowacja na zamówienie polityczne
PDF

Słowa kluczowe

education reform
substantive controversy
application errors
politicization

Jak cytować

Rondalska, . D. (2017). Reforma szkolna z roku 2016 – troska o ucznia czy innowacja na zamówienie polityczne. Studia Edukacyjne, (45), 291–309. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.20

Abstrakt

This article is devoted to the school reform of December 2016. The author discusses its appropriateness, the way it is introduced, and the social climate that accompanies it. This reform re-introduces the state from before 1998, i.e. an 8-year-long primary school and eliminates the junior school. The author raises a question about the justification for the reform, assuming that it does not take into account the results of the study on the effects of the 1999 reform, but may be politically-motivated. Another thesis concerns the repetition of the application errors of the previous reform as well as the formal way of introducing changes into the school system, especially the school network. The author points to a great social resistance against the reform, especially the way it is conducted and predicts that due to the hasty implementation of the reform and application errors, its effects may be half-hearted.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.20
PDF

Bibliografia

Dolata R., Jasińska A., Modzelewski M., Wykorzystanie krajowych egzaminów jako instrumentu polityki oświatowej na przykładzie różnicowania się gimnazjów w dużych miastach, Polityka Społeczna, 2012, 1.

Herbst M., Ministerstwo w krainie badań, czyli co wynika (a co nie) z prac naukowych o gimnazjach, Edukacja, 2016, 19.

Herczyński J., Sobotka A., Diagnoza zmian w sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce 2007-2012, Warszawa 2014.

Herczyński J., Sobotka A., Ustrojowe modele gimnazjum, Edukacja, 2015, 4.

Jakubowski H., Patrinos E., Porta E. i in., The effects of delay in tracking in secondary school: evidence from the 1999 education reform in Poland, Education Economics, 2016, 24(6).

Konarzewski K., Zmiany w systemie oświaty. Wyniki badań empirycznych, Warszawa 2002.

Nyczka T., Nowe podstawówki obiecują, „Gazeta Wyborcza”, 18-19 marca 2017.

Rondalska D., Konteksty i meandry reform oświatowych, czyli o manipulowaniu edukacją, Kraków 2017.

Sawiński Z., Gimnazja wobec nierówności społecznych, Edukacja, 2015, 4.

Sawiński Z., Po co likwidować gimnazja? Dzieciom wiedzy przybywało, rozmowa z J. Suchecką, „Gazeta Wyborcza”, 29 listopada 2016.

Sitek M., Zmiany w nierównościach edukacyjnych w Polsce. Uwagi polemiczne do tekstu Zbigniewa Sawińskiego: Gimnazja wobec nierówności społecznych, Edukacja, 2016, 2.

Akty prawne

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU 2017, poz. 59).

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, Poznań 6 kwietnia 2017, poz. 3016.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie dostosowania regionalnej sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, Kalisz 2017.

Reforma szkolna z roku 2016 – troska o ucznia czy innowacja na zamówienie polityczne 309

Źródła internetowe

Badania tzw. Barometru Warszawskiego, http:/www.um.warszawa.pl [dostęp: 23 kwietnia 2016].

Broniarz wylicza „Kłamstwa reformy edukacji”: można to jeszcze odwrócić, https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju. [dostęp: 5 listopada 2017].

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Dobra Szkoła, Harmonogram; http:/ reforma edukacji.Men.gov.pl [dostęp: 10 października 2017].

Rządowy projekt ustawy prawo oświatowe, uzasadnienie (druk sejmowy nr 1030), http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2016/10/prawo-owiatowe_uzasadnienie.pdf [dostęp: 26 marca 2017].

Sławomir Broniarz o wniosku w sprawie referendum, https:/WWW.tvn24.pl/wiadomości-z-kraju,3/szef-znp-slawomir-broniarz-o-wniosku-w-sprawie-referendum [dostęp: 10 listopada 2017].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.