Geneza i rozwój subkultury hipisów w Stanach Zjednoczonych (wybrane konteksty)

Main Article Content

Justyna Mrozek

Abstrakt

The aim of this article is to present the socio-cultural context of the development of the hippie subculture. The author definesthe term ‘subculture’, describes the ideology and the lifestyle of hippies and presents a typology of its members. The text shows that the hippie movement was the fruit of its time but was also related to the social phenomena from the past and continues to be an inspiration for the present.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mrozek, J. (1). Geneza i rozwój subkultury hipisów w Stanach Zjednoczonych (wybrane konteksty). Studia Edukacyjne, (45), 237-253. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.16
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Berger B.M., Hippie Morality – More Old Than New, Trans-action, 1967, 5.
 2. Brown T., Fee E., Alfred C. Kinsey: A Pioneer of Sex Research, American Journal of Public Health, 2003, 6.
 3. Burszta W.J., U źródeł buntu. Lata sześćdziesiąte w cyklu śmierci i zmartwychwstania, [w:] Oblicza buntu. Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej, red. W. Kuligowski,
 4. A. Pomieciński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.
 5. Brzostek D., Eksplozja ekstazy. Muzyka psychodeliczna jako instrument walki politycznej, [w:] Sztuka i polityka: muzyka popularna, red. M. Jeziński, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
 6. Chałasiński J., Kultura amerykańska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1973.
 7. Davis F., On Youth Subcultures: The Hippie Variant, General Learning Press, New York 1971.
 8. Davis F., Why all of us may be hippies someday, Trans-action, 1967, 5.
 9. Dorobek A., Żyj kolorowo – rockowa „apolityczność” hipisowskiej Ameryki w wymiarze międzynarodowym, [w:] Sztuka i polityka: muzyka popularna, red. M. Jeziński, Ł. Wojtkowski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
 10. Gogola Z., Dzieje ruchu hippisowskiego, Wydawnictwo Bratni Zew, Kraków 2012.
 11. Hickey E., Encyclopedia of Murder and Violent Crime, Sage Publications, California – London– New Delhi 2003. http://www.coldwar.org/articles/60s/summeroflove.asp [dostęp: 29. 05.2017].
 12. http://www.todayifoundout.com/index.php/2016/01/this-day-in-history-january-14th--the-human-be-in/ [dostęp: 31.03.2017].
 13. Jankowski K., Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.
 14. Jędrzejewski M., Młodzież a subkultury, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1999.
 15. Jones M., Historia USA. Narody i cywilizacje, przekł. P. Skurowski, P. Ostaszewski, Wydawnictwo Marabut, Gdańsk 2002.
 16. Kozyra A., Zen, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, red. T. Gadacz, B. Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001-2003.
 17. Kurowski B., Zdeptane kwiaty, Warszawska Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1992.
 18. Magnin P., Szkoła chan (zen), [w:] Encyklopedia religii świata, t. 1, red. F. Lenoir, Y. Tardan-Masquelier, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002.
 19. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przekł. J. Hołówka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 20. Miller T., The Hippies and American Values, University of Tennessee Press, Knoxville 2012.
 21. Paleczny T., Subkultury czy postsubkultury młodzieżowe. Pomiędzy buntem a odmiennością, Eduskrypt.pl, Kraków 2012.
 22. Poon S., Love, Peace and Psychodelia: The Role of Symbols in the Sixties Counterculture, International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, 2016, 3.
 23. Prejs B., Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija, Wydawnictwo Kos, Katowice 2005.
 24. Robins T., A Brief History of Rock, Off the Record, Routledge, New York – London 2008.
 25. Simmon G., Grafton T., Hippies in College – From Teeny-boppers to Drug Freaks, Trans-action, 1967, 5.
 26. Smarzyński H., Narkomania wśród młodzieży. Hipisi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Kraków 1974.
 27. Tokarski S., Orient i kontrkultury, Wiedza Powszechna, Warszawa 1984.
 28. Tracz B., Hippiesi, kudłacze, chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967-1975, Wydanictwo Libron, Katowice – Kraków 2014.
 29. Wheen F., The Sixties: A Fresh Look at the Decade of Change, Century Publishing, London 1982.
 30. Willis P., Profane Culture, Princeton University Press, Princeton 2014.
 31. Wrzesień W., Krótka historia młodzieżowej subkulturowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 32. Wójcik J.W., Od hipisów do satanistów, Wydawnictwo Eureka, Kraków 1992.
 33. Yablonsky L., The Hippie Trip, Penguin Books Inc, Baltimore 1973.
 34. Zalewska A., Satori, [w:] Religia. Encyklopedia PWN, t. 9, red. T. Gadacz, B. Milerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001-2003.
 35. Zyblikiewicz L., USA, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004.