Ryzyko jako element stylu życia współczesnej młodzieży. Ujęcie teoretyczno-empiryczne
PDF

Słowa kluczowe

youth
modernity
risk
lifestyle

Jak cytować

Paulina, P.-D. . (2017). Ryzyko jako element stylu życia współczesnej młodzieży. Ujęcie teoretyczno-empiryczne. Studia Edukacyjne, (45), 139–152. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.11

Abstrakt

The theoretical and empirical analysis is intended to address the specificityof risk categories in the present and the relevance of these issues in the light of their perception by modern youth, which is part of the analysis of young people’s lifestyles. Discussions on changes in the risk category in the present and the distinction between risk and anxiety were also discussed. Also presented are the results of our own research presenting the opinions of contemporary youth on contemporary society, taking into account the category of risk.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.11
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Płynny lęk, Kraków 2008.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006

Dębska U., Tomaszewska B., Młodzież epoki przemian. Niektóre osobowościowe wskaźniki trudności w dobrym funkcjonowaniu we współczesnej rzeczywistości, [w:] A. Keplinger, Młodzież w zmieniającym się świecie, Wrocław 2001.

Gerrig R., Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Warszawa 2005.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2010.

Mamzer H., Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Poznań 2008.

Melosik Z. (red.), Młodzież, styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, Poznań 2001.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Kraków 2013.

Peret-Drążewska P., Współczesna młodzież postrzegana z perspektywy rówieśników. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań 2014.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, Kraków 2004.