Roszczeniowość vs ugodowość. Postawy rodzicielskie w środowiskach szkolnych z perspektywy teorii reprodukcji społeczno-kulturowej Pierre’a Bourdieu

Main Article Content

Jurczak-Morris Marta

Abstrakt

 
School is a unique environment of social interactions. It generates the variety of attitudes and behaviours. This paper demonstrates differences in the attitudes towards school of parents, according to their social status. The research study emphasises that social class is one of the key determinants of ways in which parents participate in their children’s education process. Likewise, it shows that educational aspirations of a certain group of parents, as well as their vision of what education should look like vary and make up specific‘class patterns’ of parental participation in education. This qualitative rese-arch clarifiesthat most parents from advantaged social background have a clear vision on education as well as expectations towards school. They are therefore more likely to demand and complain. On the contrary, parents from a lower social class tend to be conciliatory, unquestionably trusting the school institution.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marta, J.-M. (1). Roszczeniowość vs ugodowość. Postawy rodzicielskie w środowiskach szkolnych z perspektywy teorii reprodukcji społeczno-kulturowej Pierre’a Bourdieu. Studia Edukacyjne, (45), 185-209. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.13
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przekł. A. Betlejewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przekł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 3. Bourdieu P., Passeron J.-C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przekł. E. Zamojska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.
 4. Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, przekł. A. Sawisz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 5. Clark J., Social justice, education and schooling: some philosophical issues, British Journal Studies, 2006, 54(3).
 6. Cylkowska-Nowak M., Refleksja teoretyczna nad problemem równości – analiza wybranych koncepcji, [w:] Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. A. Męczkowska--Christians, P. Mikiewicz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 7. Długosz P., Społeczne skutki zmian systemu edukacji, [w:] Zawirowania systemu edukacyjnego, red. M. Zahorska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
 8. Gdula M., Sadura P., Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 9. Giddens A., Constitution of Society, University of California Press, Berkeley 1984.
 10. Giddens A., Socjologia, przekł. A. Kubikowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.
 12. Klebaniuk J. (red.), Fenomen nierówności społecznych, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 13. Kwieciński Z., Wolność czy równość w edukacji? [w:] Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. A. Męczkowska-Christians, P. Mikiewicz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 14. Merton R.K., Teoria Socjologiczna i Struktura Społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 15. Męczkowska-Christians A., Mikiewicz P. (red.), Idee-Diagnozy-Nadzieje. Szkoła polska a idee równości, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009.
 16. Mikiewicz P., Społeczne światy szkół średnich. Od trajektorii marginesu do trajektorii elit, przekł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2005.
 17. Mikiewicz P., Selekcja i segmentacja społeczna jako immanentna funkcja systemu edukacji, [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 18. Roberts H., Listening to Children: and Hearing Them, [w:] Research with Children, red. P. Christensen, A. James, Routledge, New York 2000.
 19. Sorokin P., Ruchliwość społeczna, przekł. J. Słomczyńska, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1968.
 20. Szkudlarek T., Edukacja i konstruowanie społecznych nierówności, [w:] Fenomen nierówności społecznych, red. J. Klebaniuk, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2007.
 21. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, przekł. B. Bińko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.