Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna)

Main Article Content

Mirosław Kowalski
Łukasz Albański

Abstrakt

This article examines the concept of inequality in Robert D. Putnam’s Our Kids. The article discusses the intersections of social inequality and social capital shown in the book. In particular, the issue of inequality in access to education between children from different backgrounds is outlined and critically discussed. The conclusion suggests a possible new way to look at the relationship between education and inequalities, providing a theoretical basis for educational research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalski , M., & Albański, Łukasz. (1). Our Kids: The American Dream in Crisis – nierówności w koncepcji kapitału społecznego Roberta P. Putnama (perspektywa edukacyjna). Studia Edukacyjne, (45), 123-138. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.10
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Blau P.M., Duncan O.D., The American occupational structure, Free Press, New York 1967.
 2. Bloom P., To tylko dzieci. Narodziny dobra i zła, przekł. E. Wojtych, Smak Słowa, Sopot 2015.
 3. Bourdieu P., Distinction: A social critique of the judgment of taste, przekł. R. Nice, Harvard University Press, Cambridge, 1984.
 4. Coleman J.S., Equality of educational opportunity, United States Department of Education, Washington 1967.
 5. Collins R., Credential inflation and the future of universities, Italian Journal of Sociology of Education, 2011, 3, 2.
 6. de Waal F., Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych, przekł. K. Kornas, Copernicus Center Press, Warszawa 2015.
 7. Domański H. i in., Ścieżki edukacyjne a zdolności i pozycja społeczna, Studia Socjologiczne, 2016, 220, 1.
 8. Dudzikowa M., Jaskulska S., Wawrzyniak-Beszterda R., Bochno E., Bochno I., Knasiecka-Falbierska K., Marciniak M., Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Tom 2 – Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 9. Friedman H.L., Playing to win. Raising children in a competitive culture, University of California Press, Berkeley 2013.
 10. Gaggio D., Do social historians need social capital? Social History, 2004, 29(4).
 11. Gmerek T., Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 12. Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
 13. Helliwell J.F., Putnam R.P., Education and social capital, Eastern Economic Journal, 33, 1. http://www.pewglobal.org/files/2014/10/Pew-Research-Center-Inequality-Report-FINAL-October-17-2014.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 14. Lareau A., Unequal childhoods: Class, race, and family life, University of California Press, Berkeley 2011.
 15. D. Gaggio, Do social historians need social capital? Social History, 2004, 29(4), s. 499-513.
 16. Lipset S.M., Bendix R., Social mobility in industrial society, University of California Press, Berkeley 1959.
 17. Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2013, 3, 1.
 18. Merton R.K., The Matthew effect in science, Science, 1968, 3810, 159.
 19. Mikiewicz P., Kapitał społeczny i edukacja. Perspektywy teoretyczne i aplikacje empiryczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 20. Murray Ch., Coming apart: The state of White America, 1960-2010, Crown Forum, New York 2012.
 21. Norton M.I., Ariely D., Building a better America – one wealth quintile at a time, Perspectives on Psychological Science, 2011, 6, 1.
 22. Pew Research Center, Emerging and Developing Economies Much More Optimistic than Rich Countries about the Future, 10.2014.
 23. Piketty T., Kapitał w XXI wieku, przekł. A. Bilik, Krytyka Polityczna, Warszawa 2015.
 24. Putnam R.P., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przekł. S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 25. Putnam R.P., Crumbling American dreams, “The New York Times”, 03.08.2013.
 26. Putnam R.P., Our Kids: The American Dream in crisis, Simon & Schuster, New York 2016.
 27. Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
 28. Szymański M.J., Wyrównanie szans edukacyjnych – atut czy miraż reformy oświaty? Edukacja, 2013, 125, 5.
 29. Wilson W.J., Truly disadvantaged: The inner city, the underclass, and public policy, University of Chicago Press, Chicago 1987.
 30. Zelizer V.A., Pricing the priceless child: The changing social value of children, Princeton University Press, Princeton 1994.