Nauczyciel akademicki – pomiędzy autonomią, zaangażowaniem i nihilizmem
PDF

Słowa kluczowe

pluralism of cultural offers
teachers’ dilemma of choice
autonomy
involvement
nihilism

Jak cytować

Kwieciński , Z. (2018). Nauczyciel akademicki – pomiędzy autonomią, zaangażowaniem i nihilizmem. Studia Edukacyjne, (47), 7–20. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.1

Abstrakt

Contemporary culture offers and constantly enriches many models of life, values, and consumption incentives. Pedagogy is also pluralistic today, rich in currents and trends. Teachers, including academics, face the unavoidable and constant choice between getting involved in the work with students and detachment and autonomy, or rather encouraging young people to choose their own identity and orientation, because all choices are equal. It is necessary to seek a common minimum of formal and material goals of upbringing. One of such formal purposes is that of independent judgment, i.e. the autonomy and the ability to think critically. Human is inseparable from the material; there is a dispute, however, about the components of this category. Recognition of the equality of all cultural discourses leads to nihilism with all its consequences.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.1
PDF

Bibliografia

Aviram A., Autonomy and commitment. Compatibile ideals, Journal of Philosophy of Education, 1995, 29 [Autonomia i zaangażowanie. Dopełniające się ideały, przekł. G.T. Wysocka], Socjologia Wychowania AUNC, 2000, 14.

Aviram A., Navigating through the storm. Reinventing education form postmodern democraties, Sense Publishing, Rotterdam 2010.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przekł. M. Żakowski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007.

Brameld T., Patterns of educational philosophy, Holt, Rinehart and Winston Inc., New York 1971.

Brameld T., Edukacja jako siła, przekł. P. Kostyło, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2014.

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002.

Komeński J.A., Pampaedia, przekł. K. Remerowa, wstępem i komentarzem opatrzył B. Suchodolski, Ossolineum, Wrocław 19973.

Kurkiewicz R., Żądajmy wszystkiego, Przegląd Polityczny, 2018, 6.

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Meighan R., Edukacja elastyczna – jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj, przekł. A. Nalaskowski, Stowarzyszenie Nasza Szkoła, Toruń 1988.

Melosik Z., Współczesne amerykańskie spory edukacyjne. Między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1994.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1995.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (ko)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Melosik Z. (red.), Młodzież. Styl życia i zdrowie. Konteksty i kontrowersje, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2001.

Melosik Z., Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Nussbaum M.C., Women and human development. The capabilities approach, Cambridge University Press, Cambridge 2000.

O’Neill W.F., Educational ideologies. Contemporary expressions of educational philosophy, CA:- Goodyear Publishing, Santa Monica – California 1981.

Stańczyk P., Wasik A., Bom dia Sao Tome. Saotomejskie malarstwo reklamowe – analiza dyskursu wizualnego, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gdańsk 2017.

Suchodolski B., Wstęp, [w:] J.A. Komeński, Pampaedia, przekł. K. Remerowa, Ossolineum, Wrocław 1979.

Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, Kwartalnik Pedagogiczny, 1983, 3-4.

Szkudlarek T. (red.), Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 1995.

Śliwerski B., Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Śliwerski B., Kwieciński Z. (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Tabaczyński S. i in. (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012.

Wasilewska-Kamińska E., Myślenie krytyczne jako cel kształcenia. Na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

Witkowski L., Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego, Wit-Graf, Kraków 2001.

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia, teoria, krytyka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Zielińska-Kostyło H., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.