Nr 47 (2018)

Studia i rozprawy

Zbigniew Kwieciński
7-20
Nauczyciel akademicki – pomiędzy autonomią, zaangażowaniem i nihilizmem
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.1
PDF
Bogusław Śliwerski
21-32
Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.2
PDF
Agnieszka Cybal-Michalska
33-48
Globalizacja i ruchy myślenia alternatywnego – o potrzebie zorientowania społeczeństwa na odpowiedzialne współuczestnictwa i współdziałania
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.3
PDF (English)
Ewa Solarczyk-Ambrozik
49-68
Dynamika zmian w obszarze pracy a rozwój studiów karierowych
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.4
PDF
Agnieszka Gromkowska-Melosik
69-79
Królewna Śnieżka i płeć kulturowa (Lustereczko powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie?)
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.5
PDF
Stefan Mieszalski
81-93
O racjonalności dydaktyki jako przedmiotu nauczania i jako subdyscypliny pedagogicznej
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.6
PDF
Witold Jakubowski
95-113
Film jako medium edukacyjne
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.7
PDF
Ewa Jarosz
113-135
Przemoc w wychowaniu… w polskim wydaniu. Postawy rodziców wobec kar cielesnych
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.8
PDF
Sławomir Banaszak
137-146
Diagnoza: pojęcie, cechy diagnostyczne i zastosowania w badaniach edukacyjnych
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.9
PDF
Stefan T. Kwiatkowski , Inetta Nowosad
147-171
System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.10
PDF
Emilia Szymczak
173-184
Kobiety w zawodach inżynierskich – dynamika dostępu do studiów i kariery zawodowej
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.11
PDF (English)
Magdalena Kot-Radojewska
185-195
Zintegrowany system wsparcia studentów we współczesnej edukacji – dobre praktyki
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.12
PDF
Marcin Gierczyk
197-208
Wkład uzdolnionych jednostek i zachowań niekonformistycznych w cnoty w sferze publicznej
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.13
PDF (English)
Hanna Karaszewska , Joanna Rajewska de Mezer , Ewelina Silecka-Marek
209-229.
Pedagogiczne i prawne działania podejmowane w Polsce wobec osób uzależnionych od alkoholu
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.14
PDF (English)
Emilia Soroko, Katarzyna Adamczyk , Paweł Kleka , Barbara Jankowiak
231-243
Mentalne wzorce relacyjne jako predyktory statusu związku studiujących kobiet
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.15
PDF
Anna Sobczak
245-256
McJob – między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.16
PDF
Marzena Buchnat, Aleksandra Jasielska
257-287
Wiedza na temat smutku u dzieci z różnym poziomem rozwoju intelektualnego
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.17
PDF
Ewa Karmolińska-Jagodzik
289-311
Przestrzeń międzygeneracyjna – relacje młodzieży z rodzicami
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.18
PDF
Waldemar Kozłowski , Ewa Matczak
313-328
Aspiracje edukacyjne rodziców i dzieci a osiągnięcia szkolne
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.19
PDF
Boubacar Sidi Diallo
329-342
Prawo do równego traktowania w edukacji w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.20
PDF (English)
Alon Hirsh
343-359
Technology on the Run: Promoting Active Behavior in Diverse Ict-Supported Physical Education Classes
https://doi.org/10.14746/se.2018.47.21
PDF (English)