Opublikowane: 2020-11-18

Film jako medium edukacyjne

Witold Jakubowski

95-113

Pedagogiczne i prawne działania podejmowane w Polsce wobec osób uzależnionych od alkoholu

Hanna Karaszewska , Joanna Rajewska de Mezer , Ewelina Silecka-Marek

209-229.

Mentalne wzorce relacyjne jako predyktory statusu związku studiujących kobiet

Emilia Soroko, Katarzyna Adamczyk , Paweł Kleka , Barbara Jankowiak

231-243