Globalizacja i ruchy myślenia alternatywnego – o potrzebie zorientowania społeczeństwa na odpowiedzialne współuczestnictwa i współdziałania
PDF (English)

Słowa kluczowe

globalization
unification
diversification
anti-globalist movement
alter-globalist movement
orientation towards responsible participation in global society

Jak cytować

Cybal-Michalska , A. (2018). Globalizacja i ruchy myślenia alternatywnego – o potrzebie zorientowania społeczeństwa na odpowiedzialne współuczestnictwa i współdziałania. Studia Edukacyjne, (47), 33–48. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.3

Abstrakt

Contemporary world has become a global ecumene. The theory of globalization as approached by R. Robertson invokes the world conceptualization which assumes reducing the tension between the dichotomous tendencies. Unification and diversification are complementary processes, they are mutually influential and essential for the contemporary stage of development of the global society. The paradigm of globalization on the social and cultural plane is revealed in the binary scheme of extremes, such as: decontextualization and recontextualization, decomposition and recomposition, deteritorialization and re-teritorialization, transculturation and internalization. The contemporary anti-globalist movement is a reflection of ideological opposition. The criticism of globalization remains in close connection to an increasingly lively discussion regarding alternatives to globalization. Specificity of the quality of global cultural ecumene reveals the need to shape and improve the orientation towards responsible participation and cooperation in the changing and co-dependent global society.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.3
PDF (English)

Bibliografia

Balcerowicz L., Globalizacja rynków, [in:] Globalizacja i co dalej? Ed. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.

Bauman Z., Globalizacja, Warszawa 2000.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

Beck U., Risk Society. Towards a New Modernity, London 1992.

Beck U., Kosmopolityczny makroświat, „Gazeta Wyborcza”, 2002, 14-15 September. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego, Warszawa 1975.

Botkin J.W., Elmandijra M., Malitza M., Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Warszawa 1982.

Burszta W.J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Chirayath V., De Zolt E., Globalization, Multinational Corporations and White-Collar Crime: Cases and Consequences for Transitional Economies, [in:] The Changing Face of Globalization, Ed. S. Dasgupta, London 2004.

Cooper R., The Post-Modern State and World Order, London 1997.

Cybal-Michalska A., Orientacje proeuropejskie młodzieży. Stan i potrzeby edukacyjne, Poznań 2001.

Cybal-Michalska A., Tożsamość młodzieży w perspektywie globalnego świata. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2006.

Dasgupta S., Globalization, Altruism and Sociology of Humanity, [in:] The Changing Face of Globalization, Ed. S. Dasgupta, London 2004.

Domosławski A., Globalizacja i kontestacja, [in:] Globalizacja i co dalej? Ed. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.

Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa 1999.

Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2001.

Giddens A., The Consequences of Modernity, Cambridge 2004.

Głowacki B., Za fasadą niezrozumienia. Fakty i mity o współczesnym ruchu antyglobalizacyjnym, [in:] Kultura w czasach globalizacji, Eds. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2004.

Golka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Poznań 1999.

Golka M., Kultura w przestrzeni globalnej, [in:] Społeczne problemy globalizacji, Ed. Z. Blok, Poznań 2001.

Golka M., Oblicza wielokulturowości, [in:] U progu wielokulturowości, Eds. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Warszawa 1997.

Grefe Ch., Greffrath M., Schumann H., Czego chcą krytycy globalizacji? Kraków 2004.

Handy Ch., Głód ducha, Wrocław 1999.

Hejnicka-Bezwińska T., Orientacje życiowe młodzieży, Bydgoszcz 1991.

Jan Paweł II, Globalizacja będzie tym, co uczynią z niej ludzie, Więź, 2001, 10.

Kahn J.S., Culture, Multiculture, Postculture, London 1995.

Kapuściński R., Rewolucja planetarna, [in:] Paradoksy globalizacji, Ed. Z. Nosowski, Więź, 2001, 10.

Kempny M., Globalizacja, [in:] Encyklopedia socjologii, t. I, Warszawa 1998.

Kiely R., Neo-Liberal Globalization Meets Global Resistance: The Significance of ‘Anti-Globalization’ Protest, [in:] The Changing Face of Globalization, Ed. S. Dasgupta, London 2004.

Klein N., No Logo, Izabelin 2004.

Klejsa K., Ruchy antyglobalizacyjne – druga fala kontestacji? [in:] Kultura w czasach globalizacji, Eds. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Warszawa 2004.

Korporowicz L., Tożsamość wyobrażona, [in:] Róża wiatrów Europy, Ed. A. Tyszka, Warszawa 1999.

Korten D.C., Świat po kapitalizmie. Alternatywy dla globalizacji, Łódź 2002.

Kwieciński Z., Edukacja do globalnego przetrwania i rozwoju, [in:] Tradycja i wyzwania, Ed. K. Pacławska, Kraków 1996.

Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji, Wrocław 1999.

Mathews G., Global Culture / Individual Identity. Searching for home in the cultural supermarket, London 2000.

Mead M., Kultura i tożsamość, Warszawa 2000.

Melosik Z., Edukacja skierowana na świat – ideał wychowawczy XXI wieku, Kwartalnik Pedagogiczny, 1989, 3.

Misztal B., Ruch społeczny, [in:] Encyklopedia socjologii, t. III, Warszawa 1998.

Naisbitt J., Megatrendy, Poznań 1997.

Nowak A.W., Wobec systemu – wokół teorii Wallersteina, Lewą Nogą, 2001, 13.

Pankowski R., Dylematy antyglobalizmu, [in:] Globalizacja i co dalej? Ed. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.

Prejs B., Bunt nie przemija, Katowice – Warszawa 2004.

Ritzer G., Ryan M., The Globalization of Nothing, [in:] The Changing Face of Globalization, Ed. S. Dasgupta, London 2004.

Robertson R., Globalization. Social Theory and Global Culture, London 1992.

Skarżyńska K., Orientacja egalitarna i nieegalitarna, [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności, Eds. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Starosta P., Globalizacja i nowy komunitaryzm, Kultura i Społeczeństwo, 2000, 3.

Szlendak T., Rodzina, [in:] Encyklopedia socjologii, tom III, Warszawa 2000.

Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.

Tarkowska E., Globalizacja i ubóstwo, [in:] Globalizacja i co dalej? Ed. S. Amsterdamski, Warszawa 2004.

Tobera P., Niepokojąca nowoczesność, Kultura i Społeczeństwo, 2000, 3.

Toffler A., Szok przyszłości, Warszawa 1974.

Toffler A., Trzecia fala, Warszawa 1997.

Weede E., Rent-Seeking or Dependency as Explanations of Why Poor People Stay Poor, [in:] Globalization, Knowledge and Society, Eds. M. Albrow, E. King, London 1990.

Wielgosz P., Opium globalizacji, Lewą Nogą, 2001, 13.

Wnuk-Lipiński E., Świat międzyepoki, Kraków 2004.

Zandecki A., Wykształcenie a jakość życia, Toruń – Poznań 1999.

Ziółkowski M., Orientacje indywidualne a system społeczny, [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności, Eds. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.

Zybała A., Globalna korekta, Wrocław 2004.

Zysk T., Orientacja prorozwojowa, [in:] Orientacje społeczne jako element mentalności, Eds. J. Reykowski, K. Skarżyńska, M. Ziółkowski, Poznań 1990.