Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego

Main Article Content

Bogusław Śliwerski

Abstrakt

The subject of the analysis are the excellent scientific achievements in the field of comparative pedagogy presented by Professor Bogdan Nawroczyński (1882-1974). His contacts with the world’s leading scholars in the field of pedagogy of the New Education resulted in a radical change in comparative studies in Polish pedagogy. I pay attention to the universality of Nawroczyński’s thought and its integrity with the theory of personality and education of young people. I am introducing his contribution to the internationalization of pedagogy, its systematisation and typology of pedagogical thought.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwerski, B. (2018). Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego. Studia Edukacyjne, (47), 21-32. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.2
Dział
Studia i rozprawy
Biogram autora

Bogusław Śliwerski, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Bogusław Śliwerski, prof. zw. dr hab., Wydział Nauk Pedagogicznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Bibliografia

 1. Dzwończyk J., Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2008.
 2. Grosse T.G., Konstruowanie rzeczywistości jako metoda integracji europejskiej. Przykład Parlamentu Europejskiego, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 3. http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/investment-plan_pl [dostęp: 14.06.2017].
 4. http://www.rp.pl/Dyplomacja/170329002-Premierzy-Grupy-Wyszehradzkiej-podpisali-Deklaracje-Warszawska.html [dostęp: 14.06.2017].
 5. Jessop B., Wstęp. Narodziny współzarządzania i ryzyka jego zawodności: przypadek rozwoju gospodarczego, [w:] Governance. Wybór tekstów klasycznych, red. J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.
 6. Krauz-Mozer B., Borowiec P., Globalizacja, globalizm, globalność – wprowadzenie, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2008.
 7. Nawroczyński B., Uczeń i klasa. Zagadnienia pedagogiczne związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa 1931.
 8. Nawroczyński B., O szkolnictwie francuskim, PWN, Warszawa 1961.
 9. Nawroczyński B., Dlaczego powinniśmy uprawiać pedagogikę naukową? [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.
 10. Nawroczyński B., Dwa prądy w pedagogice współczesnej, [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.
 11. Nawroczyński B., Nauczanie kształtujące i wychowujące, [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.
 12. Rabušicová M., Záleská K., Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií, Pedagogická orientace, 2016, 26, č. 3.
 13. Retter H., Bogdan Nawroczyński i Peter Petersen. Wymiana listów w sprawie nieudanego projektu, Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, 4.
 14. Sandiford P., Szkolnictwo angielskie, przekł. W. Gumplowicz, uzup. J. Hellmann, Nakład „Naszej Księgarni”, Warszawa – Łódź 1927.
 15. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 16. Śliwerski B., Krytycznie o metodologicznych przesłankach udziału naukowców w Międzynarodowym Programie PISA/ECD, Studia Edukacyjne, 2016, 38.
 17. Śliwerski B., Czy jest jeszcze potrzebna pedagogika porównawcza? [w:] Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, red. R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa (w druku).