Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego
PDF

Słowa kluczowe

comparative pedagogy
neo-colonialism
personality education
character
pedagogy of reforms

Jak cytować

Śliwerski, B. . (2018). Ponadczasowa doniosłość pedagogiki porównawczej Bogdana Nawroczyńskiego. Studia Edukacyjne, (47), 21–32. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.2

Abstrakt

The subject of the analysis are the excellent scientific achievements in the field of comparative pedagogy presented by Professor Bogdan Nawroczyński (1882-1974). His contacts with the world’s leading scholars in the field of pedagogy of the New Education resulted in a radical change in comparative studies in Polish pedagogy. I pay attention to the universality of Nawroczyński’s thought and its integrity with the theory of personality and education of young people. I am introducing his contribution to the internationalization of pedagogy, its systematisation and typology of pedagogical thought.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.2
PDF

Bibliografia

Dzwończyk J., Społeczeństwo obywatelskie a globalizacja, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2008.

Grosse T.G., Konstruowanie rzeczywistości jako metoda integracji europejskiej. Przykład Parlamentu Europejskiego, [w:] Zastosowanie konstruktywizmu w studiach europejskich, red. J. Czaputowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/investment-plan_pl [dostęp: 14.06.2017].

http://www.rp.pl/Dyplomacja/170329002-Premierzy-Grupy-Wyszehradzkiej-podpisali-Deklaracje-Warszawska.html [dostęp: 14.06.2017].

Jessop B., Wstęp. Narodziny współzarządzania i ryzyka jego zawodności: przypadek rozwoju gospodarczego, [w:] Governance. Wybór tekstów klasycznych, red. J. Hausner, B. Jessop, S. Mazur, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2016.

Krauz-Mozer B., Borowiec P., Globalizacja, globalizm, globalność – wprowadzenie, [w:] Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji, red. B. Krauz-Mozer, P. Borowiec, Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków 2008.

Nawroczyński B., Uczeń i klasa. Zagadnienia pedagogiczne związane z nauczaniem i organizowaniem klasy szkolnej, wyd. drugie poprawione i uzupełnione, Książnica – Atlas, Lwów – Warszawa 1931.

Nawroczyński B., O szkolnictwie francuskim, PWN, Warszawa 1961.

Nawroczyński B., Dlaczego powinniśmy uprawiać pedagogikę naukową? [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.

Nawroczyński B., Dwa prądy w pedagogice współczesnej, [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.

Nawroczyński B., Nauczanie kształtujące i wychowujące, [w:] Wybór tekstów Profesora Bogdana Nawroczyńskiego, red. B. Śliwerski, M. Walancik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2017.

Rabušicová M., Záleská K., Metodologické otázky srovnávací pedagogiky: podněty pro koncipování komparativních studií, Pedagogická orientace, 2016, 26, č. 3.

Retter H., Bogdan Nawroczyński i Peter Petersen. Wymiana listów w sprawie nieudanego projektu, Kwartalnik Pedagogiczny, 1993, 4.

Sandiford P., Szkolnictwo angielskie, przekł. W. Gumplowicz, uzup. J. Hellmann, Nakład „Naszej Księgarni”, Warszawa – Łódź 1927.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia. Klasyfikacje. Badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Śliwerski B., Krytycznie o metodologicznych przesłankach udziału naukowców w Międzynarodowym Programie PISA/ECD, Studia Edukacyjne, 2016, 38.

Śliwerski B., Czy jest jeszcze potrzebna pedagogika porównawcza? [w:] Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, red. R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa (w druku).