Kobiety w zawodach inżynierskich – dynamika dostępu do studiów i kariery zawodowej
PDF (English)

Słowa kluczowe

woman
Technical University
engineering
identity
career
education

Jak cytować

Szymczak , E. (2018). Kobiety w zawodach inżynierskich – dynamika dostępu do studiów i kariery zawodowej. Studia Edukacyjne, (47), 173–184. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.11

Abstrakt

This article describes the history of women in the engineering world, the changing social and economic conditions and women’s rising educational aspirations (it appears that they are interested in the traditional scientific disciplines but they also increasingly with to try typically male – form the point of view of traditional socialization – educational and then professional careers). The article presents the dynamics of the access of women to higher education through the years, including especially scientific and technical fields of study. It also presents the statistical data about the participation of women in the stereotypically male areas of education. This article provides historical examples of women, famousbecause of their spectacular scientific achievements.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.11
PDF (English)

Bibliografia

Beede D., Julian T., Langdon D., McKittrick G., Khan B., Doms M., Women in STEM: A Gender Gap to Innovation, August 1, 2011, s. 1, źródło; file:///C:/Users/Emilia5/Downloads/SSRN-id1964782.pdf, [dostep: 15.01.2018].

Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.

Bradley K., The incorporation of women into higher education: paradoxical outcomes? Sociology of Education, 2000 January, 73, 1-18.

Brian D., Rodzina Curie, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006.

Budrowska B., „Meskie”, „kobiece”: pomiędzy stereotypem a rzeczywistością, [w:] Problematyka kobieca – konteksty, red. M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013.

Chadaj A., O pierwszej kobiecie z dyplomem magistra inżyniera górnika, Górnictwo i Geoinżynieria, 2009, 3.

Commission launches “Science: it’s a girlthing!” campaign, 2012, źródło: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-465_en.htm?locale=en, [dostęp:15.03.2018].

Elan S., Study: Women encounter inequality in science & technology fields. Pervasive barriers restrict women’s participation even in the wealthiest nations, a new study finds, źródło: https://www.elsevier.com/connect/study-women-encounter-inequality-in-science-and-technology-fields [dostęp: 20.02.2018].

Famous Female Engineers in History, źródło: https://www.workflowmax.com/blog/7-famous-female-engineers-in-history, [dostęp: 22.03.2018].

Gierczyk M., Dobosz D., Miejsce kobiet w edukacji – perspektywa historyczna, [w:] Współczesna kobieta. Szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych, red. D. Dobosz, K. Joniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.

Gromkowska-Melosik A., Stratyfikacja, ruchliwość społeczna i edukacja, [w:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, red. A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Hypatia z Aleksandrii, źródło: http://4kyws.ua.edu/HYPATIA.html, [dostęp: 22.03.2018].

Kobiety na politechnikach, Raport 2007-2017, Fundacja Edukacyjna “Perspektywy”, marzec 2017, źródło: http://www.dziewczynynapolitechniki.pl/pdfy/Raport_Kobiety_na_politechnikach_2017.pdf, [dostęp: 20.03.2018].

Lois Graham, Engineering Education Leader, https://www.rpi.edu/about/alumni/inductees/graham.html, źródło: [dostęp: 15.01.2018].

Martin P., Barnard A., The experience of women in male-dominated occupations: A constructivist grounded theory inquiry, s. 1-2, źródło: http://www.scielo.org.za/pdf/sajip/v39n2/02.pdf, [dostęp: 15.01.2018].

Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i procesy stratyfikacji społecznej, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2013, 1.

Młodożeniec M., Knapińska A., Czy nauka wciąż ma męską płeć? Udział kobiet w nauce, Nauka, 2013, 2.

Nauki ścisłe są dla dziewczyn, źródło: http://science-girl-thing.eu/pl, [dostęp: 15.02.2018].

Oberlin History Frequently Asked Questions and Timeline, źródło: http://www.oberlinheritagecenter.org/researchlearn/historyfaqs, [dostęp:15.03.2018].

Olga Malinkiewicz – Polka, która może dokonać przełomu w energetyce, źródło: http://m.onet.pl/biznes/branze/energetyka-i-surowce,f92v9, [dostęp: 15.02.2018].

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Parelius R.J., Parelius A.P., The Sociology of Education, Prentice-Hall, New Jersey 1987.

Potencjał kobiet dla branży technologicznej, Raport badawczy, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, Simens, Warszawa 2015.

Renzetti C. M., Curran D. J., Kobiety, mężczyźni, społeczeństwo, przekł. A. Gromkowska-Melosik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Swaby R., Upór i przekora. 52 kobiety, które odmieniły naukę i świat, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2017.

The ABC of Gender Equality in Education: Aptitude, Behaviour, Confidence, PISA, OECD Publishing 2015, s. 138-140, źródło: http://dx.doi.org/10.1787/9789264229945-en, [dostęp: 20.02.2018].

The Pathway Forward: Creating Gender Inclusive Leadership in Mining and Resources, Centre For Women In Politics And Public Leadership, November 2012, źródło: http://carleton.ca/cwppl/wp-content/uploads/Women-in-Mining-2.5.pdf [dostęp: 17.03.2018].

Varrasi J., PromotingWomen in Engineering, źródło: https://www.asme.org/career-education/articles/leadership-skills/promoting-women-in-engineering, [dostęp: 15.01.2016].

Walczewska S., Damy, rycerze i feministki: kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Wydawnictwo eFKa, Kraków 1999.

Women in Engineering, http://alltogether.swe.org/2016/03/women-in-engineering-history/, [dostęp: 15.01.2018].

Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering, National Center for Science and Engineering Statistics Directorate for Social, Behavioral and Economic Sciences, Arlington, January 2017, s. 6-7, źródło: https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17310/static/downloads/nsf17310-digest.pdf, [dostęp: 20.02.2018].

Zapomnijcie o grafenie, gramy na perowskity, źródło: http://www.forbes.pl/czy-olga-malinkiewicz-zbije-fortune-na-perowskitach,artykuly,183755,1,1.html, [dostęp: 15.02.2018].