Mentalne wzorce relacyjne jako predyktory statusu związku studiujących kobiet
PDF

Słowa kluczowe

relation patterns
singles
relationship status
Core Conflictual Relationship Theme (CCRT)
Relationship Anecdotes Paradigm (RAP)

Jak cytować

Soroko, E., Adamczyk , K., Kleka , P., & Jankowiak , B. (2018). Mentalne wzorce relacyjne jako predyktory statusu związku studiujących kobiet. Studia Edukacyjne, (47), 231–243. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.15

Abstrakt

The article analyses relationship patterns as predictors of relationship status (having vs not having a partner) among female university students. Inner relationship patterns were identified on the basis of written statements on significant relations. The statements were obtained through the Relationship Anecdotes Paradigm (RAP), which allows the acquisition of autobiographic records of narrative nature on personally significant interpersonal relations. The results of the analysis based on the concept of Core Conflictual Relationship Theme (CCRT) helped predict whether a respondent has a partner thanks to only one category of relationship patterns – the desire of the self to feel well and comfortably, to have a sense of stability, to feel happy and self-satisfied, triggered in the context of referring to a significant interpersonal relation in the narratives. The other aspects of the patterns – responses of the other to the self’s desire and the response of the self to the reactions of the other – do not markedly affect the prediction of the relationship status.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.15
PDF

Bibliografia

Cierpka M., Strack M., Benninghoven D., Staats H., Dahlbender R., Pokorny D., Körner A.,

Stereotypical relationship patterns and psychopathology, Psychotherapy and Psychosomatics, 1998, 67.

Critchfield K.L., Benjamin L.S., Assessment of repeated relational patterns for individual cases using the SASB-based Intrex questionnaire, Journal of Personality Assessment, 2010, 92, 6.

Crits-Christoph P., Demorest A., Muenz L.R., Baranackie K., Consistency of interpersonal themes for patients in psychotherapy, Journal of Personality, 1994, 62, 4.

Erikson E.H., Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997.

Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Freud S., W kwestii dynamiki przeniesienia, [w:] S. Freud, Technika terapii, Wydawnictwo KR, Warszawa 1911/2007.

Górska D., Cierpiałkowska L., Mentalizacja jako stan i jako cecha – perspektywa strukturalno-procesualna, [w:] Mentalizacja z perspektywy rozwojowej i klinicznej, red. L. Cierpiałkowska, D. Górska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 2016.

Jankowiak B., Kuryś-Szyncel K., Związki intymne jako autorskie projekty życia – próba konceptualizacji ponowoczesnych wzorców relacji, Studia Edukacyjne, 2015, 37.

Kernberg O.F., Borderline personality disorder and borderline personality organization: psychopathology and psychotherapy, [w:] Handbook of personality disorders. Theory and practice, red. J.J. Magnavita, John Wiley & Sons, New Jersey 2004.

Kernberg O.F., Object relation theory and technique, [w:] Textbook of psychoanalysis, red. E.S. Person, A.M. Cooper, G.O. Gabbard, American Psychiatric Publishing, London 2005.

Lehmann V., Tuinman M.A., Braeken J., Vingerhoets A.J.J.M., Sanderman R., Hagedoorn M., Satisfaction with Relationship Status: Development of a New Scale and the Role in Predicting Well-Being, Journal of Happiness Studies, 2015, 16(1).

Lewinson D.J., A Conception of Adult Development, American Psychologist, 1986, 41(1).

Luborsky L., The relationship anecdotes paradigm (RAP) interview as a versatile source of narratives, [w:] Understanding transference: The core conflictual relationship theme method, red. L. Luborsky, P. Crits-Christoph, American Psychological Association, Washington, DC 1998.

Luborsky L., Barrett M., The core conflictual relationship theme: a basic case formulation method, [w:] Handbook of psychotherapy case formulations, red. T.D. Eells, The Guilford Press, London 2007.

Palus K., Wybrane psychologiczne uwarunkowania braku partnera życiowego w okresie wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych, Poznań 2010.

Palus K., Uwarunkowania braku partnera życiowego w percepcji młodych dorosłych żyjących w pojedynkę, Psychologia Rozwojowa, 2011, 16, 1.

Piotrowski K., Wojciechowska J., Ziółkowska B., Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania, [w:] Niezbędnik dobrego nauczyciela, red. A.I. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.

Soroko E., Internal relationship patterns in borderline and neurotic personality organization: An analysis of self-narratives, Polish Journal of Applied Psychology, 2014, 12, 3.

Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wydawnictwo Wit-Graf, Toruń 2000.

Yeomans F.E., Clarkin J.F., Kernberg O.F., Psychoterapia skoncentrowana na przeniesieniu w leczeniu zaburzeń osobowości borderline. Podręcznik kliniczny, Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, Kraków 2015.