O racjonalności dydaktyki jako przedmiotu nauczania i jako subdyscypliny pedagogicznej

Main Article Content

Stefan Mieszalski

Abstrakt

Within pedagogical sciences, didactics appears in at least two forms: as a subject taught in higher education and as one of branches of pedagogy. That is why in the field of didactics there is more than one type of rationality; they vary with respect to different purposes of two forms of didactics mentioned above. The main purpose of the article is to analyze some issues related to rationality present in both forms of didactics. In the context of the subject taught in universities, several issues are discussed, e.g. the issue of relationships between structure of didactic content and structure of teacher activities during the teaching process. With respect to didactics as one of the branches of pedagogy, Karl R. Popper’s standpoint is used to discuss the problem of asymmetrical relationships between verification and invalidation of prepositions in the field of didactics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mieszalski , S. (2018). O racjonalności dydaktyki jako przedmiotu nauczania i jako subdyscypliny pedagogicznej. Studia Edukacyjne, (47), 81-93. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.6
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Barnes B., Bloor D., Henry J., Scientific Knowledge. A Sociological Analysis, The University of Chicago Press, Chicago 1996.
 2. Brockman J. (red.), Trzecia kultura, Wydawnictwo CIS, Warszawa 1996.
 3. Coveney P., Highefield R., Granice złożoności. Poszukiwania porządku w chaotycznym świecie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997.
 4. Grobler A., Metodologia nauk, Wydawnictwo Aureus, Wydawnictwo Znak, Kraków 2006.
 5. Heller M., Kosmologia kwantowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 6. Heller M., Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
 7. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 8. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.
 9. Milerski B., Karwowski M., Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.
 10. Newton R.G., Zrozumieć przyrodę, Prószyński i S-ka, Warszawa 1996.
 11. Popper K.R., Problem demarkacji, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 1995, XVII.
 12. Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997.
 13. Sady W., Spór o racjonalność naukową. Od Poincarégo do Laudana, Wydawnictwo Funna, Wrocław 2000.
 14. Snow C.P., The Two Cultures, Cambridge University Press, London 1996.
 15. Sozański T., Co to jest nauka? [w:] Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
 16. Stróżewski W., Wielość nauki i jedność wiedzy, [w:] Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
 17. Such J., Nauka i racjonalność, [w:] Nauka. Tożsamość i tradycja, red. J. Goćkowski, S. Marmuszewski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
 18. Życiński J., Granice racjonalności. Eseje z filozofii nauki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.