System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością
PDF

Słowa kluczowe

teacher
Singapore
education
continuing education
professional development

Jak cytować

Kwiatkowski , S. T., & Nowosad, I. (2018). System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością. Studia Edukacyjne, (47), 147–171. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.10

Abstrakt

Starting from the concept of utopia, the article focuses itself on the analysis of teacher education and professional development system that has evolved in Singapore over the last few decades. On the wider background of this particular model’s elements, a description of the institutions responsible for teacher continuing education, established to prepare them to the fundamental task they are meant to perform in the modern knowledge society, has been provided.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.10
PDF

Bibliografia

Bałtowski M., Kwiatkowski G., Utopie społeczno-gospodarcze – historia i współczesność, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, 2009, XLIII, 1.

Choo T.L., Darling-Hammond L., Creating Effective Teachers and Leaders in Singapore, [w:] Teacher and Leader Effectiveness in High-Performing Education Systems, red. L. Darling-Hammond, R. Rothman, Alliance for Excellent Education and Stanford, CA: Stanford Center for Opportunity Policy in Education, Washington, DC and Stanford,

California 2011.

Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Drożdż A., Mity i utopie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Eryilmaz A., Kara A., Comparison of Teachers and Pre-Service Teachers With Respect to Personality Traits and Career Adaptability, International Journal of Instruction, 2017, 10, 1.

Gałażewski M., Atopia w teorii systemów autopojetycznych, [w:] Utopia a edukacja, red. J. Gromisz, R. Włodarczyk, t. 1 – O wyobrażeniach świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

IBE, Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów. Wyniki Badania 2015 w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2016.

Karpati A., Teacher training and professional development, [w:] Green Book. For the renewal of public education in Hungary, red. K. Fazekas, J. Köllô, J. Varga, ECOSTAT, Budapest 2009.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków1999.

Kwiatkowski S.T., Osobowość studentów pedagogiki w świetle Pięcioczynnikowego Modelu Osobowości, Ruch Pedagogiczny, 2014, 1.

Lee D., Tay W.Y., Hong H., Professional learning communities: A movement for teacher-led professionalism,NIE Working Paper Series, No. 6, National Institute of Education, Singapore 2015.

Lim K.M., Teacher Education in Singapore, 2013 http://www.academia.edu/23996078/Teacher_Education_and_Teaching_Profession_in_Singapor [e – dostęp: 25.09.2017].

Low E.-L., Tan O.-S., Teacher Education Policy: Recruitment, Preparation and Progression, [w:] Teacher Education in the 21st Century. Singapore’s Evolution and Innovation, red. O.-S. Tan,

W.-C. Liu, E.-L. Low, Springer Nature Singapore Pte, Singapore 2017.

Melosik Z., Kultura instant. Paradoksy post-tożsamości, [w:] Edukacja. Społeczne konstruowanie idei i rzeczywistości, red. M. Cylkowska-Nowak, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2000.

NIE, A Teacher Education Model for the 21st Century, National Institute of Education, Singapore 2009.

Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003.

Nowosad I., Polityka edukacyjna Singapuru. Orientacja na jakość i efektywność, [w:] Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, red. R. Nowakowska-Siuta, K. Dmitruk-Sierocińska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018 (w druku).

OECD, Lessons from PISA for the United States, Strong Performers and Successful Reformers in Education, OECD Publishing, Paris 2011.

OECD, PISA 2012 Results in Focus. What 15-year-olds know and what they can do with what they know, OECD Publishing, Paris 2014a.

OECD, Talis 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing, Paris 2014b.

OECD, Singapore – Country Note – Results for TALIS 2013, OECD Publishing, Paris 2014c.

Quacquarelli Symonds, QS World University Rankings by Subject 2017, QS, London 2017.

Schön D.A., The reflective practitioner. How professionals think in action, Basic Books, New York 1983.

Steiner L., Using Competency-Based Evaluation to Drive Teacher Excellence. Lessons from Singapore, Public Impact, Chapel Hill 2010.

Szacki J., Spotkania z utopią, Wydawnictwo Sic! Warszawa 2000.

Tan S.K.S., Wong A.F.L., Gopinathan K.C.G., Wong I.Y.F., Ong K.H., The Qualifications of the Teaching Force: Data From Singapore, [w:] A Comparative Study of Teacher Preparation and Qualifications in Six Nations, red. R.M. Ingersoll, Consortium for Policy Research in Education, Philadelphia 2007.

Tillich P., Critique and Justification of Utopia, [w:] Utopias and Utopian Thought, red. F.E. Manuel, Souvenir Press, London 1973.

UNESCO International Bureau of Education, World Data on Education – Singapore, International Buerau of Education, Geneva 2011.

Walczak D., Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2012.

Włodarczyk R., Utopia w perspektywie pedagogiki współczesnej, [w:] Utopia a edukacja, red. J. Gromisz, R. Włodarczyk, t. 1 – O wyobrażeniach świata możliwego, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2014-2015: Country/Economy Highlights, New York 2014.