McJob – między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej
PDF

Słowa kluczowe

McJob
dehumanization of work
professional career
young people

Jak cytować

Sobczak , A. (2018). McJob – między dehumanizacją pracy a wstępem do kariery zawodowej. Studia Edukacyjne, (47), 245–256. https://doi.org/10.14746/se.2018.47.16

Abstrakt

The service sector plays an increasingly important role in modern society, called a consumer society. Nowadays we want to get everything easily and quickly. That is why the fast-food industry, specially McDonald’s company become more and more popular. Work in fast-food restaurants (but not only there) is called a McJob. The term is commonly defined as a low-paid, unskilled, entry-level job with few prospects, one that requires zero creative or intellectual involvement. McJobs are usually filled by young people. This article tries to answer the question whether employment of this type means dehumanization of work or whether it can be an introduction to a professional career.

https://doi.org/10.14746/se.2018.47.16
PDF

Bibliografia

Allan C., Bamber G.J., Timo N., Fast-food work: are McJobs satisfying? Employee Relations, 2006, 28(5).

Bauman Z., Consuming life, Journal of Consumer Culture, 2001, 1(1).

Coupland D., Generation X., Tales for an accelerated culture, St Martin’s Press, New York 1991.

Debord G. , Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Etzioni A., The fast-food factories. McJobs are bad for kids, https://www.washingtonpost.com/archive/opinions/1986/08/24/the-fast-food-factories-mcjobs-are-bad-for-kids/b3d7bbeb-5e9a-4335-afdd-2030cb7bc775/?utm_term=.da787f27c4f0 [dostęp: 18.03.2018].

Gould A.M., Working at McDonalds: some redeeming features of McJobs, Work, Employment and Society, 2010, 24(4).

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i nierówność społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

http://www.mcdonalds.co.uk/ukhome/whatmakesmcdonalds/questions/work-with-us/jobs/how-many-people-are-employed-by-mcdonalds-in-the-uk-and-worldwide.html [dostęp: 26.03.2018].

https://en.oxforddictionaries.com/definition/mcjob [dostęp: 22.03.2018].

Jasińska-Kania A., Marody M. (red.), Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Kowalewska S., Humanizacja pracy, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1971.

Leidner R., Fast food, fast talk. Service work and the routinization of everyday life, University of California Press, Berkley 1993.

Lindsay C., McQuaid R.W., Avoiding the ‘McJobs’: unemployed job seekers and attitudes to service work, Work, Employment and Society, 2004, 18(2).

Macionis J.J., Benokraitis N.V., Seeing ourselves. Classic, contemporary, and coss-cultural readings in sociology, Pearson Prentice-Hall, New Jersey 2001.

McDonald’s promuje się jako pracodawca kampanią „Witamy w McDonald’s” https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/mcdonald-s-pracodawca-kampania-witamy-w-mcdonald-s [dostęp: 22.03.2018].

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Reich M., Gordon D.M., Edwards R.C., Dual labor markets. A theory of labor market segmentation, American Economic Review, 1973, 63(2).

Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2001.

Ritzer G., McJob. McDonalidization and the workplace, [w:] Seeing ourselves. Classic, contemporary, and cross-cultural readings in sociology, red. J.J. Macionis, N.V. Benokraitis, New Jersey 2001.

Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2003.

Sikorska M., Zmiany postaw Polaków wobec pracy, [w:] Polacy wśród Europejczyków. Wartości społeczeństwa polskiego na tle innych krajów europejskich, red. A. Jasińska-Kania, M. Marody, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

Smart B., Resisting McDonaldization, Sage, London 1999.

Szaban J.M., Rynek pacy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

Treiber L.A., McJobs and pieces of flair: linking McDonaldization to alienating work, Teaching Sociology, 2013, 41(4).