Eudajmonizm w dobie pokolenia Z. Rozważania aksjologiczne
PDF

Słowa kluczowe

happiness
eudaimonism
generation Z
values
young people

Jak cytować

Grzesiak, . E. (2020). Eudajmonizm w dobie pokolenia Z. Rozważania aksjologiczne. Studia Edukacyjne, (56), 267–296. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.15

Abstrakt

Grzesiak Emilia, Eudajmonizm w dobie pokolenia Z. Rozważania aksjologiczne [Eudaimonism in the Era of Generation Z. Axiological Considerations]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 267-296. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.15

This article deals with the category of happiness and its importance and role for the young people in the 21st century. Happiness in this dimension, however, is not understood as a state of satisfaction (in the individual dimension), but as a goal to which we aspire in our life. The text presents an axiological presentation of the issue, and the considerations cited in the article were referred to one of the ethical positions, which is the idea of eudaimonism.

https://doi.org/10.14746/se.2020.56.15
PDF

Bibliografia

A generation without borders. Embracing Generation Z, OC&C, 2019, źródło: https://www.occstrategy.com/media/1806/a-generation-without-borders.pdf, [dostęp: 20.09.2019].

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Baudrillard J., Selected Writings, red. M. Poster, Polity Press, Cambridge 1988.

Bauman Z., O miejscu teatru w ponowoczesnej sztuce, [w:] Teatr w miejscach nieteatralnych, red. J. Tyszka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.

Bauman Z., Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Bauman Z., Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.

Bauman Z., Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Bauman Z., Płynne życie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.

Bauman Z., Tożsamość ze sklepu. Tożsamość ze spiżarni, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Poznań – Leszno 2007.

Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Bauman Z., 44 listy ze świata płynnej nowoczesności, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

Bogaj A., Konsekwencje procesu globalizacji dla edukacji, [w:] Edukacyjne problemy czasu globalizacji, red. A. Karpińska, Trans Humana, Białystok 2003.

Borkowski R., Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, [w:] Globalopolis. Kosmiczna wioska – szanse i zagrożenia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2003.

Bujacz A., Hornowska E., Hedonizm i eudajmonizm w badaniach psychologii pozytywnej, Psychologia Jakości Życia, 2012, 11, 1.

Denzin K.N., Lincoln S.Y., Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Desjardins J., Meet Generation Z: The Newest Member to the Workforce, źródło: https://www.visualcapitalist.com/meet-generation-z-the-newest-member-to-the-workforce/, [dostęp: 20.09.2019].

Dolot A., The characteristic of Generation Z, e-mentor, 2018, s. 44-50, http://dx.doi.org/10.15219/em74.1351.

Encyklopedia popularna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997-2019.

Falanga F., A propostio della comunicazione. Come perdere con assoluta certezza le elezioni, Armando, Roma 2009.

Femiak J., Rymarczyk P., Ciało jako temat narracji kultury masowej i narracji wewnętrznej, Rozprawy Naukowe AWF w Poznaniu, 2015, 49.

Francis T., Hoefel F., ‘True Gen’: Generation Z and its implications for companies, źródło: https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, [dostęp: 15.09.2019].

Frankl V., Paradoksy szczęścia, Życie i Myśl, 1977, 1.

Generation Z Looks a Lot Like Millennials on Key Social and Political Issues, Pew Research Center, January 2019.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Gmerek T., Dyskursy męskości w reklamie współczesnej, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie, Poznań – Leszno 2007.

Gromkowska A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Wolumin, Poznań 2002.

Gromkowska-Melosik A., Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja – kilka uwag teoretycznych, [w:] Edukacja i stratyfikacja społeczna, red. T. Gmerek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Grupa Wirtualna Polska, Pokolenie Z – nie warto bronić im dostępu do nowych technologii, źródło: „dzieci.pl”, [dostęp: 15.07.2019].

Half R., Get ready for Generation Z, 2015, źródło: http://www.ncfef.com/resources/Presentations/2017_Events/GenZ.pdf, [dostęp: 20.09.2019].

Iwasiński Ł, Społeczeństwo konsumpcyjne w ujęciu Zygmunta Baumana, Kultura i Społeczeństwo, 2015, 4.

Ipsos Thinks. Beyond Binary. The lives and choices of Generation Z, źródło: https://www.ipsos.com/sites/default/files/2018-08/ipsos_-_beyond_binary_-_the_lives_and_choices_of_gen_z.pdf, [dostęp: 15.09.2019].

Iyer P., The Global Village Finally Arives, „Times”, Social Issue, Fall, 1993.

Jak zrozumieć dziś pokolenie jutra. Raport – wersja demo, red. M. Jungiewicz, Infuture Hatalska Foresight Institute, Gańsk – Warszawa 2019.

Kleinschmit M., Generation Z Characteristics: 5 Infographics on the Gen Z Lifestyle, źródło: https://www.visioncritical.com/blog/generation-z-infographics, [dostęp: 15.09.2019].

Kostyńska M., Pokolenie Z, czyli pokolenie nowoczesnych technologii i Internetu, źródło: https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/pokolenie-z-czyli-pokolenienowoczesnych,81,0,2419537.html, [dostęp: 15.07.2019].

Kotler P., Marketing 4.0, Wiley, New Jersey 2017.

Krippendorff K., Content analysis. An introduction to its methodology, Sage, Thousand Oaks 2004.

Langdridge D., Introduction to research methods and data analysis in psychology, Open University Press, Buckingham 2004.

Lasch Ch., Kultura narcyzmu, Wydawnictwo Sedno, Warszawa 2015.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2004.

Majerek B., Młody prekariat, czyli codzienna niepewność, [w:] Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1995.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Melosik Z., Ponowoczesny świat konsumpcji, [w:] Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1999.

Melosik Z., Edukacja, młodzież i kultura współczesna: kilka uwag o teorii i praktyce pedagogicznej, Chowanna, 2003, 1.

Melosik Z., Kontrowersje wokół edukacji globalnej, [w:] Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Melosik Z., Kultura upozorowania [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 2, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Mitosek Z., Mimesis. Zjawisko i problem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

Mrozowski M. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2001.

Nastolatki 3.0. Raport z badania, NASK, Warszawa 2017.

Nowak-Dziemianowicz M., Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016.

Nowak-Dziemianowicz M., Koncepcje uznania w perspektywie pedagogiki ogólnej jako alternatywa wobec neoliberalnej wizji współczesnego świata, Forum Pedagogiczne, 2018, 1.

Ostaszewska A., Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości, ORE, Warszawa 2001, źródło: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/666/popkulturowe+ramy+tosamoci.pdf, [dostęp: 20.09.2019].

Pawłowska M., Generacja Z. Młodzi, otwarci, wychowani w dobrobycie, żyjący w świecie wirtualnym, skazani na kryzys, źródło: https://natemat.pl/55617,generacja-z-mlodzi-otwarci-wychowani-w-dobrobycie-zyjacy-w-swiecie-wirtualnym-skazani-na-kryzys, [dostęp: 15.07.2019].

Pokolenie Z w finansach i na rynku pracy. Jak pokolenia Z, X i Y różnią się w świetle danych i badań, Raport. SPOTDATA, źródło: https://www.pb.pl/pokoleniez/download/pokolenie_z_raport_spotdata.pdf, [dostęp: 15.07.2019].

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Rakosza K., Zapomnijcie o „generacji Y”. Do głosu dochodzi „pokolenie XD” – i łatwo je rozpoznać, źródło: https://natemat.pl/235903,do-jakiego-pokolenia-naleze-generacja-z-to-najliczniejsza-grupa-w-polsce, [dostęp: 15.09.2019].

Robertson S., Generation z characteristics & traits that explain the way they learn, źródło: https://info.jkcp.com/blog/generation-z-characteristics, [dostęp: 15.09.2019].

Rojewska M., Kim są milenialsi, pokolenie X, Y, Z i baby boomers [Pokolenia w pracy], źródło: https://interviewme.pl/blog/pokolenie-z, [dostęp: 15.07.2019].

Ryan R.M., Deci E.L., On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudajmonic research, Annual Reviews Psychol, 2001, 52.

Sadowski R., Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności, źródło: https://blog.newspoint.pl/index.php/2018/03/21/raport-newspoint-pokolenia-w-polsce-i-potrzeba-monitorowania-ich-rosnacej-aktywnosci/,[dostęp: 15.07.2019];

Sajduk B., Pokolenie Y a metody dydaktyki akademickiej, Kultura i Polityka 2014, 16.

Salleh M.S.M., Mahbob N.N., Baharudin N.S., Overview of “Generation Z” Behavioural Characteristic and its Effect Towards Hostel Facility, International Journal of Real Estate Studies, 2017, 11, 2.

Skrzydłowska-Kalukin K., „Wprost”: Zet idzie do pracy, źródło: wiadomosci.wp.pl, [dostęp: 15.07.2019].

Spaemann R., Szczęście a życzliwość. Eseje o etyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 1997.

Szcześniak M., Rondón G., Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, Psychologia Społeczna, 2011, 6, 3 (18).

Szymczyk J., Pokolenie Z na rynku pracy – charakterystyka, źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-cz-4-pokolenie-z, [dostęp: 15.07.2019].

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.

The Everything Guide to Generation Z, Vision Critical With research by Maru/VCR&C, źródło: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4976390/Ebooks/English%20e-books/The%20everything%20guide%20to%20gen%20z/the-everything-guide-to-gen-z.pdf, [dostęp: 15.09.2019].

The Plurals Are Coming: What Universities Need To Know, źródło: https://www.modolabs.com/blog-post/the-plurals-are-coming-what-universities-need-to-know/, [dostęp: 15.07.2019].

Understanding Gen Z. Report, Morning Consult, źródło: https://morningconsult.com/wp-content/uploads/2019/06/Morning-Consult-Understanding-Gen-Z.pdf,[dostęp: 15.09.2019].

Understanding Gen Z. Insights on their behavior, financial knowledge and spending patterns, Synchrony, August 2018, źródło: https://www.synchrony.com/2018genzwhitepaper. pdf, [dostęp: 20.09.2019].

Walków M., Pokolenia na rynku pracy w Polsce – kim są baby boomers, X, Y i C?, źródło: https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/millenials-pokolenie-x-y-z-i-baby-boomers-kim-sa-na-rynku-pracy/6e53lmr, [dostęp: 15.07.2019].

Waterman A.S., Two conceptions of happiness: Contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and hedonic enjoyment, Journal of Personality and Social Psychology, 1993, 64.

Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.

Williams A., How to Spot a Member of Generation Z, „The New York Times”, 18 września 2015.

Wnuk M., Hedonizm, eudajmonizm oraz przepływ/zaangażowanie jako trzy nurty badań nad szczęściem, Hygeia Public Health, 2013, 48(3).

Zborowska A., Płaca i fun, źródło: https://www.newsweek.pl/wiedza/pokolenie-zwchodzi-na-rynek-pracy/tln79x3, [dostęp: 20.09.2019].