Nr 56 (2020)

Studia i rozprawy

Janusz Morbitzer
7-26
Edukacja w epoce współczesnych kryzysów
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.1
PDF
Iwona Murawska, Beata Przyborowska
27-38
Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.2
PDF
Kinga Kuszak
39-56
Językowy obraz wojny według uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.3
PDF
Maria Deptuła, Anna Borucka
57-84
Problemy i potrzeby uczniów klas IV szkoły podstawowej w relacjach z rówieśnikami
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.4
PDF
Daria Hejwosz-Gromkowska
85-109
Kapitał i zaufanie społeczne a aktywność obywatelska w Anglii i Polsce – implikacje dla edukacji obywatelskiej
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.5
PDF
Marek Walancik
111-127
Symbole wielokulturowości w przestrzeni publicznej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.6
PDF
Anna Karłyk-Ćwik
129-152
Satysfakcja zawodowa a style humoru nauczycieli
PDF
Krystyna M. Błeszyńska, Małgorzata Orłowska
153-166
Seniorzy w cyberprzestrzeni. Między stereotypem a rzeczywistością
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.8
PDF
Hanna Kubiak
167- 184
Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.9
PDF
Agata Matysiak-Błaszczyk , Mirosława Ściupider-Młodkowska
185-198
Wybrane aspekty realizacji współczesnych ról rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem zniewolonego macierzyństwa
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.10
PDF
Sławomir Trusz
199-219
Czy badacze jakościowi wiedzą co widzą, a osoby badane wiedzą co mówią? O jakości danych jakościowych
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.11
PDF
Sonia Wawrzyniak
221-234
Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.12
PDF
Mirosława Ściupider-Młodkowska
235-251
Miłość, wierność i odpowiedzialność w przestrzeniach spotkań młodzieży studiującej
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.13
PDF
Ewelina Szczechowiak
253-266
Doradca zawodowy we współczesnym systemie edukacyjnym
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.14
PDF
Emilia Grzesiak
267-296
Eudajmonizm w dobie pokolenia Z. Rozważania aksjologiczne
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.15
PDF
Karolina Walancik-Ryba
297-307
Rodzina naturalna a rodzina zastępcza. Pojęcia, podobieństwa i różnice
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.16
PDF
Karina Leksy
309-321
Znaczenie podejścia partycypacyjnego w promocji zdrowia i profilaktyce nowotworowej
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.17
PDF (English)
Izabela Cytlak , Joanna Jarmużek
323-338
Mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli o postawach przedsiębiorczych wśród humanistów na przykładzie studentów i studentek kierunków humanistycznych uczelni wyższych z Polski, Hiszpanii i Norwegii. Wstępny raport z badań
PDF
Krzysztof Osóbka
339-367
Historia autyzmu: od baśni i legend po badania genetyczne – laboratorium budowy mitów w nauce
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.19
Małgorzata Chojak
369-384
Neuropedagogika wśród dyscyplin naukowych – próba doprecyzowania nazewnictwa
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.20
PDF
Daria Wrona
385-399
Cosplay – znaczenie fenomenu w relacjach uczestniczek
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.21
PDF
Małgorzata Piasecka
401-419
Topoanaliza autobiograficzno-symboliczna jako metoda badania (nie)dokończonych marzeń
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.22
PDF
Rui Diao
421-434
Czynniki skłaniające chińskich studentów do wyboru polskiego szkolnictwa wyższego
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.23
PDF
Eid Diala Abu-Oksa
435-448
Arabski system szkolnictwa w Izraelu – wyzwania i zmiany
https://doi.org/10.14746/se.2020.56.24
PDF (English)