Miłość, wierność i odpowiedzialność w przestrzeniach spotkań młodzieży studiującej

Main Article Content

Mirosława Ściupider-Młodkowska

Abstrakt

Ściupider-Młodkowska Mirosława, Miłość, wierność i odpowiedzialność w przestrzeniach spotkań młodzieży studiującej [Love, Loyalty and Responsibility in Meeting Spaces of University Students]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 235-251. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.13


Intimate partner relations have been an important research topic for years in the social sciences that address the order and survival of families and future generations. It is worth considering the contemporary code and the model of love and intimacy, which is just as natural in the process of socialization as the binding partnership for a lifetime. The purpose of the article is not to answer the question about the norm and the pathology in partner relations. In the assumption of the questions taken up, several issues have been raised in the field of constructivism and the phenomenon of partnership transformations and models of love, fidelity and responsibility in environments such as the family and parallel contemporary environments, such as virtual media in the form of the Internet and other determinants of popular culture. The discourse on emotional capitalism in partner relations raises numerous questions, constituting the theoretical basis of the questions addressed in this article: Do modern shortterm relationships determine the feeling of love and loyalty as a currency in the era of the Self? How far does the contemporary individualization of life change being together? Does pedagogical and psychological expertise provide real help in finding genuine values? Are they a response to loneliness, fear and contemporary consumerism in love relationships?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ściupider-Młodkowska, M. (2020). Miłość, wierność i odpowiedzialność w przestrzeniach spotkań młodzieży studiującej. Studia Edukacyjne, (56), 235-251. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.13
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Barber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2009.
 2. Bauman Z., Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 3. Bauman Z., Tożsamość: rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 4. Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 5. Cybal-Michalska A., Orłowska M., Walancik M., Młodzież – między partycypacją a (samo) wykluczeniem, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2017.
 6. Fromm E., O sztuce miłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
 7. Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Goffman E., Spotkania – dwa studia z socjologii interakcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków2010.
 9. Golka M., Paradoksy wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 10. Grotecka M., Różanek K., Networking jako forma edukacji i profilaktyki w cyberprzestrzeni – „Ej, a dlaczego masz taki dziwny znaczek przy nicku”? [w:] Zagrożona młodość: innowacyjne formy interwencji społecznej, red. E. Bielecka, Pedagogika Społeczna, 2, IX, Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa 2010.
 11. Hardin R., Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
 12. Horney K., Psychologia kobiety, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 13. Horney K. Neurotyczna osobowość naszych czasów, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 14. Intymność – rozwój – edukacja, red. D. Baczała, P. Błajet, B. Przyborowska, K. Rubacha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019.
 15. Jasińska-Kania A., Miłość, [w:] Fundamenty dobrego społeczeństwa. Wartości, red. M. Bogunia-Borowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 16. Kuligowski W., Siedem szkiców do antropologii miłości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
 17. Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań
 18. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży: w niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza
 19. Impuls, Kraków 2013.
 20. Nowak-Dziemianowicz M., Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2016.
 21. Orszulak-Dudkowska K., Wirtualne serwisy randkowe – fenomen współczesności? [w:] Homo Interneticus? Etnograficzne wędrówki w głąb sieci, red. E.A. Jagiełło, P. Schmidt, Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja, Lublin 2010
 22. Pawluczuk W., Miłość ponowoczesna. Trzy wykłady o ponowoczesności i mitonemach miłości, Oficyna Wydawnicza Stopka, Łomża 2005
 23. Pytlakowska K., Gomuła J., Zaczatowani, Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, Warszawa 2005.
 24. Szlendak T., Architektonika romansu. O społecznej naturze miłości erotycznej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 25. Szlendak T., Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 26. Ściupider-Młodkowska M., Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 27. Turkle S., Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 28. Wywiad ekspercki z udziałem M. Ściupider-Młodkowskiej, „Newsweek”, 2016, 21.
 29. Zaworska-Nikoniuk D., Ciąża, macierzyństwo na portalach internetowych. Aspekty edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015.
 30. Znaniecki F., Relacje społeczne i role społeczne: niedokończona socjologia systematyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.