Edukacja w epoce współczesnych kryzysów

Main Article Content

Janusz Morbitzer

Abstrakt

Morbitzer Janusz, Edukacja w epoce współczesnych kryzysów [Education in the Era of Contemporary Crises]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 7-26. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.1


The article shows that the educational process is always carried out in a complex, multidimensional world and its competent description requires consideration of many contexts, which also include numerous crises. The essence of a crisis is presented and such selected crises: ecological, socio-cultural, intellectual, and educational (including the crisis of universities) are described and briefly characterized. Their interpenetration and impact as well as influence on the educational process are demonstrated.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Morbitzer, J. (2020). Edukacja w epoce współczesnych kryzysów. Studia Edukacyjne, (56), 7-26. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.1
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bauman Z., Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
 2. Bauman Z., Leoncini T., Płynne pokolenie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018.
 3. Bill Gates o epidemii koronawirusa: stoimy w obliczu natychmiastowego kryzysu, 2020, https://alebank.pl/bill-gates-o-epidemii-koronawirusa-stoimy-w-obliczu-natychmiastowego-kryzysu/, [dostęp: 5.03.2020].
 4. Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 5. Botkin J.W., Maliţa M., Elmandjra M., Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.
 6. Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, przekł. K. Rojek, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 7. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Coraz więcej dzieci i młodzieży potrzebuje specjalistycznej opieki psychiatrycznej, 2020, https://ostrzegamy.online/coraz-wiecej-dzieci-i-mlodziezy-potrzebuje-specjalistycznej-opieki-psychiatrycznej/, [dostęp: 15.03.2020].
 9. Cywilizacja, czyli maszyna do przytulania krów, rozmowa z prof. T. Szlendakiem (UMK), „Dziennik Polski”, 5.01.2018.
 10. Czerski P., My, dzieci sieci, 2012, https://dziennikbaltycki.pl/pisarz-piotr-czerski-mydzieci-sieci/ar/506821, [dostęp: 10.03.2020]. https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryzys.
 11. Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów, nauczycieli i rodziców? Wydawnictwo MiND, Podkowa Leśna 2014.
 12. Koronawirus dopieka światowej gospodarce, 2020, https://www.dw.com/pl/koronawirusdopieka-%C5%9Bwiatowej-gospodarce-najwi%C4%99ksze-ryzyko-od-kryzysu-finansowego/a-52611949, [dostęp: 5.03.2020].
 13. Kwieciński Z., Społeczeństwo wychowujące w zagrożeniu? Kryzys jako źródło nadziei. Zaproszenie do dyskusji, Pedagogika Szkoły Wyższej, 2016, 2, s. 7-8.
 14. Laudato Si’. W trosce o wspólny dom. Encyklika, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2015.
 15. Melosik Z., Pasja i tożsamość naukowca, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 16. Mikołejko Z., Żyjemy w starzejącym się świecie, „Dziennik Polski”, 8-9.02.2020.
 17. Morbitzer J., Sokrates odwrócony, czyli o internetowej głupocie, [w:] Człowiek – Media – Edukacja, red. J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał, Wydawnictwo Naukowe WSB, Dąbrowa Górnicza 2017, s. 123-134.
 18. Morbitzer J., Into Idiocracy – pedagogical Reflection on the Epidemic of Stupidity in the Generation of the Internet era, Humanitas University Research Papers. Pedagogy, 2018, 17.
 19. Nichols T., Agonia wiedzy. Koniec ekspertów. Śmierć elit, Nowe Media, 2017, 7, także dok. elektr. https://wszystkoconajwazniejsze.pl/tom-nichols-agonia-wiedzy-koniec-ekspertow-smierc-elit/, [dostęp: 15.03.2020].
 20. Papież: Jesteśmy 200 lat do tyłu. Czasy na zmiany, 2019, https://www.fronda.pl/a/papiezjestesmy-200-lat-do-tylu-czasy-na-zmiany,138051.html, [dostęp: 10.03.2020].
 21. Prof. Marcin Król: Rośnie pokolenie analfabetów moralnych, 2019, https://www.wiadomo.co/prof-marcin-krol-rosnie-pokolenie-analfabetow-moralnych/, [dostęp: 10.03.2020].
 22. Słownik języka polskiego, 2020, https://sjp.pwn.pl/slowniki/kryzys.html, [dostęp: 5.03.2020].
 23. Stróżewski W., O wielkości, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 24. Sułkowski Ł., Kultura akademicka. Koniec utopii? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
 25. Szmyd J., Zagrożone człowieczeństwo. Regresja antropologiczna w świecie ponowoczesnym, Stowarzyszenie Thesaurus Silesiae, Katowice 2015.
 26. Szmyd J., Moc i niemoc edukacji i wychowania w społeczeństwie rynkowym. Wgląd krytyczny i prospektywny, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2019.
 27. Szpunar M., Imperializm kulturowy Internetu, Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017.
 28. Tokarczuk O., Przemowa noblowska, 2019, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf, [dostęp: 25.03.2020].
 29. Tokarczuk O., Nadejdą nowe czasy, 2020, https://thefad.pl/aktualnosci/nowe-czasy/, [dostęp: 5.04.2020].
 30. Wilson E.O., 2020, https://pl.wikiquote.org/wiki/Edward_Osborne_Wilson, [dostęp: 5.03.2020].