Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się

Main Article Content

Sonia Wawrzyniak

Abstrakt

Wawrzyniak Sonia, Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się [Tutoring, Mentoring and Coaching in the Education of People with Learning Difficulties]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 221-234. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.12


The article presents the possibilities it creates using pedagogical innovations such as tutoring, mentoringand coaching supporting the traditional model of education at work with students with school difficulties. Problems withfinding your own path for children and youth, coping skills in a dynamically changing reality,in consumer times with many difficult situations is often undertaken on the basis of school practice and and scientific research. Young people are expected to have knowledge and skills flexible, mobility in various spheres of life because the change is inscribed in the surrounding reality. Important task of modern school and educational institutions is making young people aware of challenges, that stand before them and prepare them to the right life, educational and professional choices in accordance with their capabilities andrequirements of the labor market.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wawrzyniak, S. (2020). Tutoring, mentoring i coaching w edukacji osób z trudnościami w uczeniu się. Studia Edukacyjne, (56), 221-234. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.12
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bałachowicz J., Tutoring w rozwoju podmiotowym dziecka, [w:] Nowoczesny wychowawca – tutor, mentor, coach, red. J. Bałachowicz, A. Rowicka, Warszawa 2013.
 2. Baranowska A., Tutoring jako alternatywna metoda pracy z uczniami zdolnymi w szkole, E-mentor, 2014, 5(57), s. 10-19, http://dx.doi.org/10.15219/em57.1136
 3. Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci – nowa definicja i miejsce w Klasyfikacjach Międzynarodowych, Psychologia Wychowawcza 1996, 1.
 4. Budzyński M., Czekierda P., Traczyński J., Zalewski Z., Zembrzuska A. (red.), Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, Wrocław 2009.
 5. Christoph M., Wawrzyniak S., Szkoła jako współczesna organizacja, [w:] Edukacja jutra. Formy wzbogacania wychowania i zmniejszania zagrożeń społecznych, red. A. Kamińska, P. Oleśkiewicz, Warszawa 2019.
 6. Clutterbuck D., Coaching zespołowy, Poznań 2009.
 7. Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Poznań 1995.
 8. Głębiowska-Szychowska J., Szychowski Ł., Powiem ci, jak się uczyć. Przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców, Wydanie I, Gdańsk 2015.
 9. http://czasprzebudzenia.blogspot.com/2013/04/przypowiesc-o-plecaku-i-kartoflach.html, [pobrano z lokalizacji: 25.01.2020].
 10. Jastrząb J., Nauczyciel współczesnej szkoły jako dydaktyk, wychowawca, diagnosta i terapeuta, Wychowanie na co dzień, 2008, 9(180).
 11. Kozielska J., Wykorzystanie coachingu w codzienności szkolnej, 2017, https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84064/edition/79636?language=pl
 12. Kozielska J., Skowrońska-Pucka A., Coaching – czym jest, a czym nie jest? O możliwościach wykorzystania coachingu jako formy niedyrektywnego wspierania w systemie edukacji, [w:] Dymensje poradnictwa i wsparcia społecznego w perspektywie interdyscyplinarnej, red. M. Piorunek, Poznań 2015.
 13. Krzychała S., Tutoring wzmacniający nauczycieli jako zespół, [w:] Tutoring w szkole – między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej, red. P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska, Wrocław 2009.
 14. Nawrot D., Eduakcja i szkoła w kształtowaniu kompetencji uczniów do rynku pracy – między teorią a praktyką, Problemy Profesjologii, 2017, 1.
 15. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, Kraków 2002.
 16. Pękala J.L., Coach, tutor... wychowawca, 2017 https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/94677
 17. Pilecka W., Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Poznań 2001.
 18. Piorunek M., By(wa)ć mentorem czyli o dylematach i pułapkach mentoringu, Studia Edukacyjne, 2016, 41.
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DzU z 2017 r., poz. 649).
 20. Sarnat-Ciastko A., Tutoring, coaching i mentoring w polskiej szkole? Między chaosem a autentyczną potrzebą, Podstawy Edukacji, 2015, 8.
 21. Sarnat-Ciastko A., Tutoring w polskiej szkole, Warszawa 2015.
 22. Sarnat-Ciastko A., Szkolni tutorzy i rodzice – sprzymierzeńcy czy wrogowie? Prezentacja zastosowania tutoringu jako obszaru do badań nad relacjami szkoła – rodzice, Wychowanie w Rodzinie, 2017, XV, 1.
 23. Siegel D.J., Burza w mózgu nastolatka. Potencjał okresu dorastania, Podkowa Leśna 2016.
 24. Urbanek B., Nauczyciel liderem zmiany w edukacji, Nowa Szkoła, 2015, 9.
 25. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 1991, nr 95, poz. 425), art. 1, p. 4.
 26. Wiatrowska L., Zróżnicowany obraz dziecka z trudnościami w uczeniu się i rodzicielskiej pomocy, Wychowanie w Rodzinie, 2013, VIII, 2.
 27. Tyniec A., Kariera szkolna i zawodowa uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa 2018.