Mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli o postawach przedsiębiorczych wśród humanistów na przykładzie studentów i studentek kierunków humanistycznych uczelni wyższych z Polski, Hiszpanii i Norwegii. Wstępny raport z badań

Main Article Content

Izabela Cytlak
Joanna Jarmużek

Abstrakt

Cytlak Izabela, Jarmużek Joanna, Mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli o postawach przedsiębiorczych wśród humanistów na przykładzie studentów i studentek kierunków humanistycznych uczelni wyższych z Polski, Hiszpanii i Norwegii. Wstępny raport z badań [To Have a Cake and Eat a Cake, Paper about Entrepreneurial Attitudes Among Humanists on the Example of Humanistic Students at Universitiesfrom Poland, Spain, and Norway. A Preliminary Report]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 323-338. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.18


The aim of the publication is to show the importance of academic entrepreneurship classes in the processof effective education of humanistic studies students and the role of entrepreneurship university centers in the process of maximizing and accelerating career opportunities. When designing the study, we decided to examine the entrepreneurship attitudes, knowledge and past experiences of students in Spain, Norway and Poland at the bachelor level of humanistic studies. Entrepreneurship classes are compulsory at this level of studies under the Bologna Strategy. 249 BA level students from the three countries filled out the questionnaire. We initially examined the dependence of chosen variables in order to point out the features which might help students to initiate their own business.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cytlak , I., & Jarmużek , J. (2020). Mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli o postawach przedsiębiorczych wśród humanistów na przykładzie studentów i studentek kierunków humanistycznych uczelni wyższych z Polski, Hiszpanii i Norwegii. Wstępny raport z badań. Studia Edukacyjne, (56), 323-338. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/24966
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna, Poznań 2012.
 2. Banerski G., Gryzik A., Matusiak K.B., Mażewska M., Stawasz E., Przedsiębiorczość akademicka (rozwój firm spin-off, spin-out) – zapotrzebowanie na szkolenia służące jej rozwojowi, Raport z badania, Warszawa 2009.
 3. Bławat F., Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i prowadzenia małych firm, Gdańsk 2003.
 4. Dowigałło Z., Nowy słownik ekonomiczny przedsiębiorcy, Szczecin 2004.
 5. Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, przekł. A. Janowski, Poznań 2012.
 6. Good W.S., Budowanie marzenia. Wszechstronny poradnik zakładania własnej firmy, Warszawa 1993.
 7. Good W.S., Building a Dream, Toronto 2008.
 8. Graevenitz G., Harhoff D., Weber R., The effects of entrepreneurship education, Journal of Economic Behavior & Organisation, 2010, 76.
 9. Kaczmarek M., Kaczmarek-Kurczak P., Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań, Management and Business Administration. Central Europe, 2012, 1, 108.
 10. Mrozowicz K., Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Przedsiębiorczość a Rozwój Regionalny, 2010, 1, 14.
 11. Mushtaq H.A., Personality Traits among Entrepreneurial and Professional CEOs in SMEs, International Journal of Business and Management, 2010, 5, 9.
 12. Oosterbeek H., Praag M., Ijsselstein A., The impact of enterpreneurship education on enterpreneurship skills and motivation, European Economic Review, 2010, 54.
 13. Piróg D., Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w warunkach kryzysu, Przedsiębiorczość – Edukacja, 2013, 9.
 14. Rasmussen E.A., Sorheim R., Action based entrepreneurship education, Technovation, 2006, 26.
 15. Sienkiewicz Ł., Gruza M., Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego, Warszawa 2009.
 16. Sonitaris V., Zerbinati S., Al.-Laham A., Do entrepreneurship programmes raise entrepreneurial intentiom of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources, Journal of Business Venturing, 2007, 22.
 17. Strelau J., Psychologia temperamentu, Warszawa 2012.
 18. Sudoł S., Przedsiębiorczość – jej pojmowanie, typy i czynniki ją kształtujące, Problemy Zarządzania, 2008, 2, 20.
 19. Szczucka A., Turek K., Worek B., Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków, Warszawa 2014.
 20. Szelągowska-Rudzka K., Cechy przedsiębiorcze – czy domeną tylko przedsiębiorców? [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości – różnorodność i zmienność, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2008.
 21. Turker D., Sonmez Selcuk S., Which factors affect entrepreneurial intention of university students? Journal of European Industrial Training, 2009, 27 February