Topoanaliza autobiograficzno-symboliczna jako metoda badania (nie)dokończonych marzeń

Main Article Content

Małgorzata Piasecka

Abstrakt

Piasecka Małgorzata, Topoanaliza autobiograficzno-symboliczna jako metoda badania (nie)dokończonych
marzeń [Autobiographical-symbolic Topoanalysis as a Method of Examining (Un)Finished Dreams]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 401-419. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.22


The article is a presentation of an original research project on dreams. The author, being aware of the nature of dreams as the phenomena difficult to grasp empirically, tries to find a subtle way of describing them. The author does not take into account utopian dreams. On the contrary, she looks for real dreams experienced on the paths of life. Retaining the oneiric nature of dreams, she has constructed a research method and called it an autobiographical and symbolic topoanalysis. The construction of the method is preceded by an outline of the process of conceptualization, i.e. the adoption of appropriate theoretical background, conceptual instrumentation, and research strategy. The author assumes a spatial meta-order of analyses by pointing to a non-binary space, not fully decentralized, as a possible context of making dreams a reality. Important clues and assets from which she creatively draws are: the concept of M. Lanie-Bayle’s biographical space-time; the vestige et vertige concept, i.e. a trace and an inverted trace; the concept of the poetics of dreaming and the Four Elements by G. Bachelard; the concept of D. Demetrios’s autobiography; E. Rybicka’s geo-poetics in the contemporary literary discourse. Finally, the author describes the methodological stage of autobiographical and symbolic topoanalysis and presents a concrete example of its application.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piasecka , M. (2020). Topoanaliza autobiograficzno-symboliczna jako metoda badania (nie)dokończonych marzeń. Studia Edukacyjne, (56), 401-419. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.22
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Bachelard G., Poetyka marzenia, przekł. L. Brogowski, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998.
 2. Bachtin M., Estetyka twórczości słownej, przekł. D. Ulicka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.
 3. Balcerowicz P., Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Część pierwsza: początki nurty analityczne i filozofia przyrody, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003.
 4. Buczyńska-Garewicz H., Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2006.
 5. Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, przekł. M. Kopytowska, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2006.
 6. Czermińska M., Miejsca autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2011, 5.
 7. Demetrio D., Pedagogika pamięci. W trosce o nas samych, z myślą o innych, przekł. A. Skolimowska, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2009.
 8. Flick U., Projektowanie badania jakościowego, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 9. Foucault M., Inne przestrzenie, przekł. A. Rejniak-Majewska, Teksty Drugie: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 2005, 6(95).
 10. Foucault M., O innych przestrzeniach. Heterotopie, przekł. M. Żakowski, Kultura Popularna, 2006, 6(16).
 11. Gadamer H.-G., Koło jako struktura rozumienia, przekł. G. Sowiński, [w:] Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 1993.
 12. Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009.
 13. Gara J., Fenomenologiczna kategoria świata życia codziennego jako przesłanka eksplikacji sensów edukacyjnych, Forum Pedagogiczne, 2017, 2.
 14. Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, przekł. K. Michalski, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warszawa 1977.
 15. http://t-love.pl/teksty/my-marzyciele.html
 16. Jay M., Granice doświadczenia granicznego: Bataille i Foucault, przekł. M. Kwiek, [w:] Nie pytajcie mnie kim jestem. Michel Foucault dzisiaj, red. M. Kwiek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.
 17. Kowalewski J., Piasek W. (red.), Zwroty badawcze w humanistyce. Wprowadzenie, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2010.
 18. Kwiek M., W stronę estetyki egzystencji: Michel Foucault, [w:] Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej, red. M. Kwiek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1999.
 19. Lani-Bayle M., Vestiges et vertiges de la transmission entre generations. Biennale internationale de l’education, de la formation et des pratiques professionnelles. Paris 2012, https://halshs.archives-ouvertes.fr/ halshs-00802636/ [dostęp: 19.10.2018].
 20. Lani-Bayle M., De racines à la traces, [w:] Trajet de formation et approche biographique. Perspecive française et polonaise, red. O. Czerniawska, A. Słowik, Harmattan, Paris 2015.
 21. Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przekł. M. Kowalska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 22. Łukaszewicz R., „Katar” Lema i strategia synergii alternatyw, Przyszłość: Świat-Europa-Polska, 2014, 1.
 23. Nycz R., Antropologia literatury – kulturowa teoria literatury – poetyka doświadczenia, Teksty Drugie, 2007, 6.
 24. Piasecka M., O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2018.
 25. Piasecka M., Sętowski J. (red.), „Sienkiewicz”. IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie 1862-2012, Muzeum Częstochowskie, Częstochowa 2012.
 26. Pilch T. (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. 2, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.
 27. Ricoeur P., Hermeneutyka symboli a refleksja filozoficzna, przekł. J. Skoczylas, [w:] P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, wybór S. Cichowicz, PAX, Warszawa 1985.
 28. Rubacha K., Standardy badań społecznych. Problematyzowanie praktyki edukacyjnej, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2013.
 29. Rybicka E., Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, Teksty Drugie, 2008, 4.
 30. Rybicka, E. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.
 31. Szacki J., Spotkania z utopią, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1980.
 32. Szestow L., Na szalach Hioba. Duchowe wędrówki, przekł. J. Chmielewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003.
 33. Wierciński T.A., Hermeneutyka gościnności: dobroć i hojność, [w:] O nową jakość edukacji nauczycieli, red. J. Madalińska-Michalak, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
 34. Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, t. 3, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 35. Wysłouch S., Przestrzeń jako kategoria transdyscyplinarna, Estetyka i Krytyka, 2009/2010, 17/18.