„Sex Education”, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży

Main Article Content

Witold Jakubowski

Abstrakt

Can a TV series be treated as a space for pedagogical discourses? The answer seems obvious. For modern culture pedagogy, it is a reservoir of knowledge about society. TV series is a characteristic phenomenon in contemporary audiovisual culture. It describes our world in a very honest way. At the same time, it talks about problems affecting various social groups, which are often considered to be “not serious” in informal debates. The television series, as an element of popular art, is an interesting and valuable “social document”. The goal of modern education is to develop a reflective critical view of audiovisual products that surround us. A critical look at fictitious images of reality helps us better understand our world that is the most real. The article is a voice in the discussion on the Sex Education series, as an example of the image of today’s youth, their dilemmas and anxieties woven into school reality, as well as their relations with peer groups and parents.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jakubowski , W. (2020). „Sex Education”, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży. Studia Edukacyjne, (57), 17-32. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.2
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Alexander J.C., Jacobs R.N., Communication, ritual and society, [w:] Media, Ritual and Identity, Eds. T. Liebes, J. Curran, Routledge, London – New York 1998.
 2. Banaszak A., Kształtowanie tożsamości i stylu życia współczesnej młodzieży w kontekście kultury popularnej oraz kapitału społecznego, [w:] Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. D. Hejwosz, W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 3. Bielska E., Młodzież o tożsamości LGBT w społeczeństwie heteronormatywnym, [w:] Młodzież, kultura, tożsamość, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012.
 4. Bogunia-Borowska M., Fenomen telewizji: Interpretacje socjologiczne i kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.
 5. Brunet P.J., Obraz telewizyjny a obraz filmowy. Związki i perspektywy, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.
 6. Dornfeld B., Producing public television, producing public culture, Princeton University Press, Princeton – New Jersey 1998.
 7. Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, przekł. A. Gierczak, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
 8. Gałuszka M., Między przyjemnością a rytuałem. Serial telewizyjny w kulturze popularnej, Wydawnictwo Akademii Medycznej w Łodzi, Łódź 1996.
 9. Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 10. Gołębniak D., Szkoła wspomagająca rozwój, [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Helman A., Za co kochamy i dlaczego nienawidzimy seriali, Kino, 1991, 5.
 12. Horton D., Wohl R., Komunikacja masowa i paraspołeczna interakcja. Uwagi o intymności na odległość, przekł. A. Piskorz, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja. Wideo. Komputer, wybór, wstęp i opracowanie A. Gwóźdź, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.
 13. Jackiewicz A., Antropologia filmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.
 14. Jakubowski W., Lęk w filmie (refleksje pedagoga), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.
 15. Jakubowski W., S – jak serial, czyli edukacja w stylu pop, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Poznań – Leszno 2007.
 16. Kalinowska E., Analiza treści jako technika badawcza, [w:] Dyskursy młodych andragogów 2, red. J. Kargul, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 2001.
 17. Kwiek J., Telenowela a edukacja. Studium psychopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 18. Lewicki A., Od Hause’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 19. Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, przekł. A. Jasińska-Kania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 20. Łukomski M., Film seryjny w programie telewizji polskiej (lata 1959-1970), Wydawnictwa Radia i Telewizji, Warszawa 1980.
 21. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 22. Pater A., Telenowela jako naturalne środowisko współczesnego Kopciuszka, [w:] Edukacyjne konteksty kultury popularnej, red. W. Jakubowski, E. Zierkiewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
 23. Stachówna G., Seriale – opowieści telewizyjne, [w:] Mitologie popularne, red. D. Czaja, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1994.
 24. Świda-Ziemba H., Obraz świata i bycia w świecie (z badań młodzieży licealnej), Wydawnictwo: ISNS UW, Warszawa 2000.
 25. Świda-Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.