Nr 57 (2020)

Studia i rozprawy

Małgorzata Cywińska
7-15
Strategie radzenia sobie ze stresem dzieci 8- i 9-letnich
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.1
PDF (English)
Witold Jakubowski
17-32
„Sex Education”, czyli serial jako źródło wiedzy o świecie młodzieży
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.2
PDF
Marzena Buchnat , Aneta Wojciechowska
33-46
Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią wirusa COVID-19
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.3
PDF
Sylwia Jaskulska , Barbara Jankowiak
47-65
Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.4
PDF
Anna Jakoniuk-Diallo
67-75
Formy komunikacji wykorzystywane w porozumiewaniu się osób głuchoniewidomych
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.5
PDF
Anita Stefańska
77-88
Ja przez teatr, czyli o teatrze terapeutycznym dorosłych aktorów z niepełnosprawnością intelektualną i o pewności siebie w działaniu
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.6
PDF
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz , Karina Leksy
89-101
Społeczny ekshibicjonizm w Internecie jako nowe ryzykowne zachowanie polskiej młodzieży
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.7
PDF (English)
Weronika Klon , Katarzyna Waszyńska
103-117
Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.8
PDF
Katarzyna Jadach
119-144
Dyrektor szkoły w roli pracodawcy – przegląd wybranych zagadnień funkcjonowania szkoły jako zakładu pracy
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.9
PDF
Jonasz Pawlaczyk, Stanisław Dylak
145-160
Młodzież i jej obecność w przestrzeni cyfrowej w kontekście budowania tożsamości
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.10
PDF
Kazimierz Wojnowski
161-176
Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot – niektóre aspekty (do) nauczania i wychowania
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.11
PDF
Małgorzata M. Ptak , Mirosław J. Śmiałek
177-189
Osoba nauczyciela w edukacyjnej i edukowanej przestrzeni przywództwa. (Czy dla nauczycieli „edukacyjne lustro pandemiczne” może stać się „oświatowym fantazmatem”?)
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.12
PDF
Grażyna Teusz
191-199
„Język jest domostwem bycia” (M. Heidegger). System rodziny jako przestrzeń dialogicznej relacji
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.13
PDF
Agnieszka Roguska
201-208
Młodzież w obszarze mediów lokalnych w Polsce i na Łotwie
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.14
PDF
Sławomir Drelich
209-225
Krytyka współczesnego uniwersytetu według Ayn Rand i Allana Blooma
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.15
PDF
Artur Aleksiejuk
227-240
Lew Tołstoj – prekursor pedagogiki Nowego Wychowania w Rosji
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.16
PDF
Marta Ples-Bęben
241-255
Krytyka i rozumienie w doradztwie filozoficznym
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.17
PDF
Joanna Góźdź
257-266
Wpływ motywacji do nauki na ściąganie w szkole
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.18
PDF
Małgorzata Rękosiewicz
267-282
Czy orientacje życiowe studentów mediują relację między sumiennością jako cechą osobowości a osiągnięciami akademickimi?
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.19
PDF
Magdalena Joachimowska
283-299
O potrzebie wiedzy humanistycznej. Ku wychowaniu człowieka zintegrowanego. Próba wskazania tropów
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.20
PDF
Maha Abu Hatoum
301-319
Online Collaborative Discourse jako forma wsparcia uczniów z trudnościami w uczeniu się matematyki
https://doi.org/10.14746/se.2020.57.21
PDF (English)