„Język jest domostwem bycia” (M. Heidegger). System rodziny jako przestrzeń dialogicznej relacji

Main Article Content

Grażyna Teusz

Abstrakt

The article presents the family system as a space for dialogue. The text focuses both on the reality of the family, as a special community of persons in multiple interactions, and on linguistic structures and means of expression that contain potential, dialogical and communicative application. It is essential to reflect on the conditions which will ensure that the interpersonal relationships of the members of the family system are reflected in a genuine, authentic dialogue.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Teusz , G. (2020). „Język jest domostwem bycia” (M. Heidegger). System rodziny jako przestrzeń dialogicznej relacji. Studia Edukacyjne, (57), 191-199. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.13
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bauman Z., Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, Gdańsk 2007.
 2. Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, wybór, przekł. i wstęp J. Doktór, Warszawa 1992.
 3. Cierpka A., Narracyjna tożsamość jednostki a funkcjonowanie systemu rodzinnego, [w:] Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008.
 4. Cierpka A., Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych, Warszawa 2013.
 5. Gadamer H-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Kraków 1993.
 6. Harwas-Napierała B., Specyfika komunikacji interpersonalnej w rodzinie ujmowanej jako system, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Warszawa 2015.
 7. Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, wybór i red. Nauk. M.R. Mayenowa, Warszawa 1989.
 8. Melibruda J., Ja – Ty – My. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa 1986.
 9. Plopa M., Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005.
 10. Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, przekł. Ł. Ochmańska, M. Trzebiatowska, Gdańsk 2002.
 11. Taylor Ch., Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, przekł. M. Gruszczyński, O. Latek, A. Lipszyc, A. Michalak, A. Rostkowska, M. Rychter, Ł. Sommer, oprac. nauk. T. Gadacz, Wstęp A. Bielik-Robson, Warszawa 2001.
 12. Teusz G., Przez Ty człowiek staje się Ja. Coaching i filozofia dialogu – konstruktywne spotkanie Studia Edukacyjne, 2017, 43.
 13. Wolicka E., Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej” i współczesnej antropologii. Kraków 1997.