Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą
PDF

Słowa kluczowe

mindfulness
mindfulness training
education

Jak cytować

Klon , W., & Waszyńska , K. (2020). Mindfulness w pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia Edukacyjne, (57), 103–117. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.8

Abstrakt

The article addresses the assumptions of mindfulness in children training. It contains clues to the use of some techniques in different age groups. It shows what benefits of both teachers and students in Polish school from implement mindfulness in the school curriculum. These effects pertain to the education process and social functioning. The article moreover contains a description of limitations in the realization of mindfulness assumptions in the Polish education system.

https://doi.org/10.14746/se.2020.57.8
PDF

Bibliografia

Adamik M., Rozwijanie wewnętrznej wolności. Trening uważności jako praktyka samodystansowania się w świetle teorii Viktora Frankla, [data dostępu: 13.05.2020] https://www.researchgate.net/publication/331330593_Rozwijanie_wewnetrznej_wolnosci_Trening_uwaznosci_jako_praktyka_samodystansowania_sie_w_swietle_teorii_Viktora_Frankla

Błaszczak A., Wpływ Treningu Redukcji Stresu opartego na uważności (MBSR) na zdrowie fizyczne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J – Paedagogia-Psychologia, 2018, 31, 1.

Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

Creating an Environment for Emotional and Social Well-Being An important responsibility of a Health-Promoting and Child Friendly School, The World Health Organization’s Information Series on School Health, 10, [data dostępu: 08.05.2020r.] https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_childfriendly_03.pdf

Delamare Le Deist F.D., Winterton J., What Is Competence? Human Resource Development International, 2005, 8, 1.

Dębska A., Jacennik B., Programy nauczania uważności dla dzieci i młodzieży – z perspektywy szkolnictwa polskiego, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2016, 23, 2.

Dobkin P.L., Irving J.A., Amar S., For whom May Participation in a Mindfulness-Based Stress Reduction Program be Contraindicated? Mindfulness, 2012, 3.

Farias M., What is mindfulness – based therapy good for? Evidence, Limitations and Controversies, The Lanced Psychiatry, 2016, 3.

Felver J., Hoyos C., Tezanos K., Singh N., A Systematic Review of Mindfulness-Based Interventions for Youth in School Settings, Mindfulness, 2015, 2.

Goldin P., Gross J., Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder, Emotion, 2010, 10, 1.

Goleman D., Medytujący umysł, Limbus, Bydgoszcz 1998.

Góralska R., Uważność: technika uczenia się czy droga wspierania (samo)rozwoju? Rocznik Andragogiczny, 2019, 26.

Harris R., Zrozumieć ACT. Terapia akceptacji i zaangażowania w praktyce, przekł. A. Sawicka-Chrapkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2017.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Hayes S., Smith S., W pułapce myśli. Jak skutecznie poradzić sobie z depresją, stresem i lękiem, przekł. A. Wojciechowski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2019.

Jankowski T., Holas P., Poznawcze mechanizmy uważności i jej zastosowanie w psychoterapii, Studia Psychologiczne, 2009, 47, 4.

Kabat-Zinn J., An Outpatient Program in Behavioral Medicine for Chronic Pain Patitens Based on the Practice of Mindfulness Meditation: Theoretical Considerations and Preliminary Results, Gen Hosp Psychiatry, 1982, 4, 1.

Kabat-Zinn J., Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present and Future, Clinical Psychology Sciense and Practice, 2003, 10, 2, [data dostępu: 13.05.2020] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1093/clipsy.bpg016

Kahneman D, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, przekł. P. Szymczak, Media Rodzina, Poznań 2012.

Keye M., Pidgeon A., An Investigation of the Relationship between Resilience, Mindfulness, and Academic Self-Efficacy, Open Journal of Social Sciences, 2013, 6, 1.

Kołodziejczyk J., Agresja i przemoc w szkole. Konstruowanie programu przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SOPHIA, Kraków 2004.

Makaruk K., Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Dzieci się liczą, 2017, [data dostępu: 10.05.2020r.] https://fdds.pl/wp-content/uploads/2017/07/dziecisielicza.pdf

Muskała M., Trening uważności w oddziaływaniach resocjalizacyjnych. Kontekst teoretyczny, Resocjalizacja Polska, 2018, 15.

Perkowska-Klejman A., Osądzanie refleksyjne – ocena intelektualnego rozwoju uczniów, studentów i absolwentów, Ruch Pedagogiczny, 2014, 4.

Piorunek M., Werner I., Kompetencje społeczne nauczycieli – diagnoza i pomocowe implikacje, Studia Edukacyjne, 2017, 44.

Radoń S., Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości, Studia Religiologica, 2013, 46, 3.

Shonin E., Van Gordon W., Griffiths M.D., Are there risks associated with using mindfulness for the treatment of psychopathology? Clinical Practice, 2014, 11.

Siegel D.J., Uważność. Trening pokonywania codziennych trudności, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011.

Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Suchocka A., Przemoc symboliczna jako element ukrytego programu kształcenia polskiej szkoły, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojenne, 2011, 187, 4.

Sun J., Mindfulness in Context: A Historical Discourse Analysis, Contemporary Buddhism, 2014, 15, 2.

Syper-Jędrzejak M., Bednarska-Wnuk I., Znaczenie mindfulness w miejscu pracy – możliwości pobudzania uważności pracowników, E-mentor 2019, 79, 2, [data dostępu: 09.05.2020r] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/79/id/1413

Szymańska J., Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w szkole, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014, [data dostępu: 07.05.2020r.] https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl

Tabak I., Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wsparcie dzieci i młodzieży w pokonywaniu problemów, Studia BAS, 2014, 38, 2.

Wahl J., Mazurkiewicz M., Uważność w życiu i pracy – jak wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz funkcjonowanie organizacji, Be Mindful, 2019, 1.

Zenner C., Herrnleben-Kurz S., Walach H., Mindfulness-based interventions in schools – a systematic review and meta-analysis, Frontiers in Psychology, 2014, 5.

Zolkoski S., Bullock L., Resilience in children and youth: A review, Children and Youth Services Review, 2012, 12.