Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot – niektóre aspekty (do) nauczania i wychowania
PDF

Słowa kluczowe

normative axiology
moral values
social norms
Judaism
Jewish education

Jak cytować

Wojnowski, K. (2020). Aksjologia normatywna przykazań judaizmu Tarjag micwot – niektóre aspekty (do) nauczania i wychowania. Studia Edukacyjne, (57), 161–176. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.11

Abstrakt

Jewish education is based on normative axiology tarjag micwot which include ethical values and fundamental social norms, including legal values. Historically and contemporary teaching in Judaism is grounded on the values included in 613 commandments of the Jewish moral and legal axiology. The values comprised in commandments of the Judaism were borrowed from the Christian axiology, however some of them were adopted in Islam. Contemporary many values stemming from Jewish commandments appear in non-religion axiology. In order to develop knowledge, skill and competences nthese values are still relevant.

https://doi.org/10.14746/se.2020.57.11
PDF

Bibliografia

Boska pieczęć. Mądrości Talmudu, wybór i przekł. z hebrajskiego A. Klugman, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2000.

Słownik wyrazów obcych PWN, red. J. Tokarski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.

Tarjag micwot 613 przykazań judaizmu oraz siedem przykazań rabinicznych i siedem przykazań dla nie-Żydów, przekł. E. Gordon, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2000.

Z mądrości Talmudu, wybór i przekł. Sz. Datner, A. Kamieńska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.