Krytyka i rozumienie w doradztwie filozoficznym

Main Article Content

Marta Ples-Bęben

Abstrakt

The aim of the article is to analyze “criticism” and “understanding” in their relation to philosophical counseling. The article begins by the thesis on the need to define this type of counseling as an equivalent relationship between a counselor and a client. This claim is based mainly on the Socratic sense of the essence of philosophizing as a common pursuit of wisdom and cognition. Next, criticism and understanding which seem to be abstract concepts that belong to specific doctrines are considered as useful tools in the process of creating a philosophical attitude. In this sense, they acquire their existential aspect and prove useful in the practical application of philosophy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ples-Bęben , M. (2020). Krytyka i rozumienie w doradztwie filozoficznym. Studia Edukacyjne, (57), 241-255. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.17
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Człowiek, wartości, sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia, red. K. Popielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996.
 2. Dilthey W., Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych, [w:] W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, przekł. E. Paczkowska-Łagowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 3. Fabjański M., Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 4. Femiak T., Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu, [w:] Psychoterapia pogranicza. Podręcznik akademicki, red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2012.
 5. Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013.
 6. Frankl V.E., Lekarz i dusza: wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, przekł. R. Skrzypczak, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
 7. Hartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przekł. J. Garewicz, Comer, Toruń 1994.
 8. Herbut J., Krytycyzm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk, M.A. Krąpiec i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
 9. Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1-2, przekł. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 10. Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1982.
 11. Längle A., Gdy rodzi się pytanie o sens: praktyczne zastosowanie logoterapii, przekł. A. Grzegorczyk, A. Szymczak, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2016.
 12. Liiceanu G., Dziennik z Păltinişu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, przekł. I. Kania, Sejny: Pogranicze, Sejny 2001.
 13. Mazur T., Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2012.
 14. Mazur T., O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces? Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014.
 15. Człowiek, wartości, sens. Studia z psychologii egzystencji: logoteoria i nooteoria, logoterapia i nooterapia, red. K. Popielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1996.
 16. Dilthey W., Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych, [w:] W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, przekł. E. Paczkowska-Łagowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
 17. Fabjański M., Stoicyzm uliczny. Jak oswajać trudne sytuacje, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.
 18. Femiak T., Terapia filozoficzna, czyli doradztwo filozoficzne w działaniu, [w:] Psychoterapia pogranicza. Podręcznik akademicki, red. L. Grzesiuk, H. Suszek, Eneteia – Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2012.
 19. Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013.
 20. Frankl V.E., Lekarz i dusza: wprowadzenie do logoterapii i analizy egzystencjalnej, przekł. R. Skrzypczak, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
 21. Hartmann N., Myśl filozoficzna i jej historia. Systematyczna autoprezentacja, przekł. J. Garewicz, Comer, Toruń 1994.
 22. Herbut J., Krytycyzm, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, red. A. Maryniarczyk, M.A. Krąpiec i in., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005.
 23. Kant I., Krytyka czystego rozumu, t. 1-2, przekł. R. Ingarden, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 24. Kierkegaard S., Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przekł. J. Iwaszkiewicz, Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1982.
 25. Längle A., Gdy rodzi się pytanie o sens: praktyczne zastosowanie logoterapii, przekł. A. Grzegorczyk, A. Szymczak, Wydawnictwo Barbelo, Warszawa 2016.
 26. Liiceanu G., Dziennik z Păltinişu. Pajdeja jako model w kulturze humanistycznej, przekł. I. Kania, Sejny: Pogranicze, Sejny 2001.
 27. Mazur T., Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa 2012.
 28. Mazur T., O stawaniu się stoikiem. Czy jesteście gotowi na sukces? Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014.