O potrzebie wiedzy humanistycznej. Ku wychowaniu człowieka zintegrowanego. Próba wskazania tropów

Main Article Content

Magdalena Joachimowska

Abstrakt

The content of the article was created during the search for justification for, stated in the subject literature, the need for the existence of an integrated (trans-disciplinary) science about humans; this need to gather existing knowledge which allows for a comprehensive and holistic understanding about an individual, their essence (both humans and their humanity) and their activity encouraging the education of a person ready to take responsibility for the quality of their life resulting from reflection and understanding. Bringing up self-aware and thinking people, who realize themselves in their personal, professional and social life, who are responsible for themselves, others, and the world around them. The aim of the conducted analysis was also to search for a common language (common categories and meanings) of researchers from various scientific fields (philosophy, anthropology, sociology, pedagogy, physics, law, history, mathematics and others) and various cultures concerned about their existence, and thus about the existence of an individual and their humanity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Joachimowska , M. (2020). O potrzebie wiedzy humanistycznej. Ku wychowaniu człowieka zintegrowanego. Próba wskazania tropów. Studia Edukacyjne, (57), 283-299. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.20
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Barber B.R., Świat miast, „Polityka”, 2014, 43 (2981)/2014-10-22.
 2. Bańka J., Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1983.
 3. Bęben D., Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia. Studia z filozofii Jana Patočki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 4. Bloom A., Szekspir i polityka, Wydawnictwo Arcana, Kraków1995.
 5. Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, przekł. M. Kowalska, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2011.
 6. Elias N., Społeczeństwo jednostek, przekł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 7. Fichte J.G., Powołanie człowieka, przekł. A. Zieleńczyk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002.
 8. Gadacz T., Nędza humanistyki. Nie ma szczęścia bez myślenia, „Polityka”, 2005, 12 grudnia.
 9. Gadamer H-G., Słowo na drogę i Obywatele dwóch światów, [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.
 10. Gieysztor A., Człowiek w perspektywie nauk historycznych, [w:] Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.
 11. Hall E.T., Ukryty wymiar, Wydawnictwo Muza, Warszawa 2001.
 12. Joachimowska M., O potrzebie wychowania humanistycznego. Wybrane kategorie i ich znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego, Edukacja, 2019, 149, 2.
 13. Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Wydawnictwo SWPR, Warszawa 2009.
 14. Lorenc W., W poszukiwaniu filozofii humanistycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998.
 15. Lorenc W., Hermeneutyczne koncepcje człowieka w kręgu inspiracji heideggerowskich, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 16. Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 17. Makarczyk W., Wspólnota uczuć i działań, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 18. Michalski K. (red.), Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2006.
 19. Morin E., Zagubiony paradygmat – natura ludzka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.
 20. Morin E., Kern A.B., Ziemia – ojczyzna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1998.
 21. Nisbett R.E., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, przekł. E. Wojtych, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2009.
 22. Nisbett R.E., Mindware. Narzędzia skutecznego myślenia, Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot 2016.
 23. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999.
 24. Nussbaum M., Nie dla zysku. Dlaczego demokracja potrzebuje humanistów, Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2016.
 25. Pascal B., Myśli, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 1997.
 26. Savater F., Proste pytania, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000.
 27. Singer P., Jeden świat. Etyka globalizacji, przekł. C. Cieślikowski, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 28. Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku. Summa teologiczna, oprac. S. Świeżawski, Pallottinum, Poznań 1956.
 29. Werner W., Werner I., Od duszy do świadomości. Od jednostki do społeczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.