Młodzież i jej obecność w przestrzeni cyfrowej w kontekście budowania tożsamości
PDF

Słowa kluczowe

identity
digital world
innovation at school
information

Jak cytować

Pawlaczyk, J., & Dylak, . S. (2020). Młodzież i jej obecność w przestrzeni cyfrowej w kontekście budowania tożsamości. Studia Edukacyjne, (57), 145–160. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.10

Abstrakt

The text focuses on presenting the issues related to the process of young people’s building and developing identities and on underlining the impact of a broadly understood technology on this process. The very concept of identity, subject to many approaches and theories, is also discussed. The text draws attention to the school and the teacher as elements whose task should be to help students to cope with the challenges that today’s (postmodern) world presents to young people. The goal is to enable the best conditions for self-development and building a stable and mature identity in an ever-changing environment. Technology is not seen only as a threat to man and his identity. However, the lack of a solid theoretical basis, regarding the impact of technology on identity building and preparation of appropriate preventive behavior, increases the risk of a negative impact of technology. The authors of the text strongly believe that changing the paradigm of human behavior can bring about beneficial effects on humanity, on the environment and on the entire planet.

https://doi.org/10.14746/se.2020.57.10
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Ponowoczesne wzory osobowe, Studia Socjologiczne, 2011, 1(200).

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2013.

Bińczyk E., Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

Denworth L., The Kids Are All Right, Scientific American, 2019, 321(5).

Doktorowicz K. (red.), Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

Dylak S., Architektura wiedzy w szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.

Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, przekł. M. Żywicki, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2004.

Fry H., Hello world. Jak być człowiekiem w epoce maszyn, przekł. S. Musielak, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2019.

Harari Y.N., 21 lekcji na XXI wiek, przekł. M. Romanek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018.

Jezierski K., Zagadnienie tożsamości w ujęciu Dana P. McAdamsa i Ericka H. Eriksona, Psychologia Rozwojowa, 2010, 15(4).

Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Marcia J.E., Identity in adolescence, [w:] Handbook of adolescent psychology, red. J. Adelson, Wiley, New York 1980.

McAdams D.P., The stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self, William Morrow & Co, New York 1993.

Oleś P.K., O różnych rodzajach tożsamości oraz ich stałości i zmianie, [w:] Tożsamość i jej przemiany a kultura, red. P.K. Oleś, A. Batory, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Osika G., Technologie medialne – czynnik ujednolicający czy różnicujący projekty tożsamościowe jednostek, [w:] Via Communicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej, red. B. Sierocka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2012.

Ostaszewska A., Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości, Ośrodek Rozwoju Edukacji 2012, s. 6, http://www.bc.ore.edu.pl/Content/666/popkulturowe+ramy+tosamoci.pdf, [dostęp: 04.04.2020].

Peele J., You Won’t Believe What Obama Says In This Video!, www.youtube.com/watch?v=c-Q54GDm1eL0 [dostęp: 20.12.19].

Pyżalski J., Co ważnego mówią nam najnowsze badania EU Kids Online?, https://www.youtube.com/watch?v=jl_pX5RTBRQ, [dostęp: 10.01.20].

Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K., Polskie badanie EU Kids Online 2018, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.

Students, Computers and Learning: Making the Connection, PISA, OECD Publishing, 2015, http://dx.doi.org/10.1787/9789264239555-en, [dostęp: 06.04.2020].

Szkoła dla innowatora. Jan Fazlagić (kierownik projektu), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Kalisz 2018.

Tegmark M., Life 3.0 – Being Human in the Age of Artificial Intelligence, Allen Lane, 2017.

Tokarczuk O., Przemowa noblowska Olgi Tokarczuk, Svenska Akademien, Sztokholm 2019, s. 3, https://www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf, [dostęp: 10.05.2020].

Waszczyńska K., Wokół problematyki tożsamości, Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego, 2014, 6.

World Bank Group, Learning to realize education’s promise, Washington DC 2018, źródło internetowe: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018#, [dostęp: 08.06.2020].

Zdrodowska A., Wyniki badania EU Kids Online 2018 w Polsce, https://www.youtube.com/watch?v=7bz7UfJ1Hu0, [dostęp: 10.01.2020].